27/02/2015
'Dim ond Plaid Cymru gryf all roi gallu a grym i Gymru'

Mae Plaid Cymru wedi ymateb gyda siom i bapur gorchymyn Llywodraeth y DG ar ddatganoli pellach.[...]

26/02/2015
Plaid Cymru o blaid mwy o ymwneud gan gefnogwyr mewn clybiau pêl-droed

Mae Plaid Cymru yn cefnogi galwadau gan Supporters Direct ar i gefnogwyr gael llefydd ar fyrddau clybiau pêl-droed.[...]

25/02/2015
AS yn annog mwy o gefnogaeth i ffermio er mwyn gwarchod cefn gwlad

Heddiw bydd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd AS, yn defnyddio araith yng Nghynhadledd yr NFU (National Farmers' Union) i annog mwy o gefnogaeth i'r sector ffermio yn ffurf gweithredu cadarn i dorri monopoli'r archfarchnadoedd a thaclo cwymp prisiau llaeth.[...]

Gweld popeth

11/04/2015
Cinio Mawreddog Y Blaid

Hoffwn estyn croeso cynnes is chi ymuno â’r Blaid ar gyfer Noson Fawreddog i ddathlu ei 90 mlynedd yng ngwmni yr [...]

Gweld popeth

12 Feb 2015
Colofn Hywel Williams

  Mae anheuaeth a hyd yn oed sinigiaeth am waith ASau yn gyffredin.[...]

04 Feb 2015
Cyfle Euraidd i Blaid Cymru

Gan Jonathan Edwards AS Wrth grwydro coridorau San Steffan y dyddiau hyn, anodd yw anwybyddu'r teimlad fod rhywbeth [...]

28 Jan 2015
Deiseb: Na i symud Trident i Gymru

Mae'r ddeiseb hon wedi cael ei sefydlu yn dilyn adroddiad yn y wasg bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ystyried symud [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*