28/01/2015
Datganiad ar adleoliad Trident i Gymru

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i adroddiadau fod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn archwilio'r posibilrwydd o adleoli Trident i Gymru.   Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru:   "Mae gwrthwynebiad Plaid Cymru i Trident yn ddiamod a hirsefydlog.[...]

28/01/2015
Plaid yn annog pleidleiswyr Lloegr i groesawu gwleidyddiaeth newydd

Mae'r Arglwydd Dafydd Wigley o Blaid Cymru heddiw wedi galw ar Gymry sy'n byw a phleidleisio yn Lloegr i groesawu gwleidyddiaeth newydd y DG ac i ystyried o ddifri pleidleisio dros y Blaid Werdd ar Fai 7fed.[...]

28/01/2015
Elin Jones yn mynnu atebion gan y llywodraeth am amseroedd ymateb ambiwlansys ‘rhyfeddol o wael’

Diffyg gwasanaethau yn y gymuned yn rhoi pwysau annioddefol ar adrannau brys a staff parafeddygol[...]

Gweld popeth

11/04/2015
Cinio Mawreddog Y Blaid

Hoffwn estyn croeso cynnes is chi ymuno â’r Blaid ar gyfer Noson Fawreddog i ddathlu ei 90 mlynedd yng ngwmni yr [...]

Gweld popeth

28 Jan 2015
Deiseb: Na i symud Trident i Gymru

Mae'r ddeiseb hon wedi cael ei sefydlu yn dilyn adroddiad yn y wasg bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ystyried symud [...]

22 Jan 2015
Trident: 'Cyfle i bawb ddangos eu hochr'

Cafodd ein grwp Gwyrdd/Plaid Cymru/SNP y cyfle anghyffredin o ddewis pwnc y ddadl dydd Llun.[...]

19 Jan 2015
'Propoganda ar ran pleidiau unoliaethol ar drothwy etholiad'

Mae helynt Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrrwyr yn datblygu ac yn dyfnhau, er deisyfiad gweinidogion y goron iddo [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*