01/04/2015
Plaid ar ochr busnesau a gweithwyr Cymru

Mae ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, heddiw wedi tynnu sylw at agweddau allweddol o faniffesto ei blaid a lansiwyd ym Mangor ddoe fyddai'n rhoi hwb i fusnesau Cymreig a chynnig gwell bargen i weithwyr.

31/03/2015
Plaid Cymu yn lansio'r maniffesto

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi dweud y bydd ei phlaid yn rhyddhau potensial economaidd Cymru mewn Senedd grog ar ôl yr etholiad fis Mai.

29/03/2015
Ymwadiad: diddymiad Senedd San Steffan

Cafodd pob cyfeiriad at Jonathan Edwards, Hywel Williams ac Elfyn Llwyd fel Aelodau Seneddol eu huwchlwytho cyn diddymiad Senedd San Steffan ar Fawrth 30ain 2015. Nid oes unrhyw Aelodau Seneddol ar hyn o bryd drwy gydol cyfnod yr Etholiad Cyffredinol. 

Gweld popeth

25 Mar 2015
John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'

Erthygl gan John Rowlands, Ymgeisydd Seneddol Ynys Môn Dangosodd ymgyrch Hawliau Maenorol Treffos ar Ynys Môn yn

11 Mar 2015
Liz Musa yn adrodd y stori o sut y gwnaeth hi ‘ddod allan’ dros Blaid Cymru

Efallai eich bod wedi gweld hysbyseb diweddar Plaid Cymru oedd yn cynnwys nifer o bobl wahanol yn ‘dod allan’ fel

07 Mar 2015
Mair Rowlands - Ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd

Wrth ganfasio ar stepen y drws yn Nyffryn Clwyd, y neges rwy'n ei glywed yw fod pobl wedi cael digon o'r un hen

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*