Cysylltwch â Phlaid Cymru

Prif Swyddfa:  Plaid Cymru, Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd. CF10 4AL

Ffôn:  029 2047 2272

ebost:  post@plaidcymru.org


Staff y wasg, Cynulliad - 029 2089 8401

Staff y wasg, San Steffan - 0207 2196422