Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Parti Pasg Ceredigion

23/03/2013

Beth ? Parti Pasg

Pryd? Mawrth 23ain am 7.30 yr hwyr

Ble ? Caffi MGs, Aberystwyth

£15 y pen. Mynediad drwy docyn.

Elw at Grwp Ymgyrchu 2015 a 2016 Plaid Cymru Ceredigion

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Gwenllian Mair yn Swyddfa Plaid Cymru, Aberystwyth ar 01970 617492.