Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

12/02/2015  Colofn Hywel Williams
Colofn Hywel Williams

Ynysiad mewn waliau eu tai, democratiaeth a fan binc nawddoglyd Llafur sy'n mynd â sylw Hywel Williams AS yn ei golofn ddiweddara'.

Darllena fwy...

04/02/2015  Cyfle Euraidd i Blaid Cymru
Cyfle Euraidd i Blaid Cymru

Jonathan Edwards AS yn esbonio sut mae'r daeargryn gwleidyddol yn yr Alban yn gyfle gwych i newid Cymru er gwell.

Darllena fwy...

28/01/2015  Deiseb: Na i symud Trident i Gymru
Deiseb: Na i symud Trident i Gymru

Mae adroddiadau yn y wasg bod yr Weinyddiaeth Amddiffyn yn ystyried symud arfau niwclear Prydeinig i Gymru. Arwyddwch ein deiseb er mwyn datgan nad ydych chi yn fodlon gweld hyn yn digwydd.

Darllena fwy...

22/01/2015  Trident: 'Cyfle i bawb ddangos eu hochr'
Trident: 'Cyfle i bawb ddangos eu hochr'

Trident, y dadlau ynghylch iechyd a Jac yr Undeb ar drwyddedi sy'n mynd a sylw Hywel Williams yn ei golofn wythnosol o San Steffan.

Darllena fwy...

19/01/2015  'Propoganda ar ran pleidiau unoliaethol ar drothwy etholiad'
'Propoganda ar ran pleidiau unoliaethol ar drothwy etholiad'

Y pynciau sy'n mynd a sylw Hywel Williams yn ei golofn ddiweddara' yw'r ymgais i roi Jac yr Undeb ar ein trwyddedau gyrru ac ymosodiadau Llafur ar y gwasanaeth iechyd.

Darllena fwy...

05/01/2015  Adduned Blwyddyn Newydd Simon Thomas
Adduned Blwyddyn Newydd Simon Thomas

Adduned blwyddyn newydd Simon Thomas yw parhau i ddwyn y llywodraeth i gyfrif a brwydro dros yr iaith ym myd addysg.

Darllena fwy...

01/01/2015  Adduned Blwyddyn Newydd Elin Jones
Adduned Blwyddyn Newydd Elin Jones

Adduned blwyddyn newydd Elin Jones yw parhau i sicrhau parhau y GIG fel gwasanaeth cyhoeddus.

Darllena fwy...

30/12/2014  Adduned Blwyddyn Newydd Llŷr Gruffydd
Adduned Blwyddyn Newydd Llŷr Gruffydd

Adduned blwyddyn newydd Llŷr Gruffydd yw sicrhau bod ffracio ddim yn digwydd yng Nghymru.

Darllena fwy...

28/12/2014  Adduned Blwyddyn Newydd Rhun ap Iorwerth
Adduned Blwyddyn Newydd Rhun ap Iorwerth

Adduned blwyddyn newydd Rhun ap Iorwerth yw gweithio i sicrhau bod potensial economaidd Cymru yn cael ei wireddu.

Darllena fwy...

15/12/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Yn ei golofn yr wythnos hon mae Hywel Williams AS yn ystyried y newidiadau sydd ar droed i'n system bensiynau.

Darllena fwy...

12/12/2014  Plaid Ifanc yn lansio gwefan newydd
Plaid Ifanc yn lansio gwefan newydd

Mae Plaid Ifanc wedi lansio gwefan newydd sy'n llawn erthyglau diddorol a phob math o gynnwys gwahanol.

Darllena fwy...

10/12/2014  Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau ar Facebook
Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau ar Facebook

Mi fydd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau yn fyw ar Facebook nos Iau Rhagfyr 11 am 7pm.

Darllena fwy...

10/12/2014  Prif Weinidog yn methu esbonio'r ffigwr o £1 biliwn
Prif Weinidog yn methu esbonio'r ffigwr o £1 biliwn

Y Prif Weinidog yn methu â chynnig eglurhad o honiad aelod ei blaid y byddai Cymru wedi colli £1 biliwn petai treth incwm wedi cael ei ddatganoli ers 2010.

Darllena fwy...

08/12/2014  'Glo a thatws yn yr hosan eleni'
'Glo a thatws yn yr hosan eleni'

Yn ei golofn wythnosol mae Hywel Williams AS yn troi ei chwyddwydr at gyhoeddiad ariannol diweddar George Osborne.

Darllena fwy...

04/12/2014  Cymru ar groesffordd gyfansoddiadol
Cymru ar groesffordd gyfansoddiadol

Yn ysgrifennu yn y Daily Post, mae Leanne Wood yn dweud bod angen sicrhau bod Cymru yn cael ei thrin yn gyfartal â’r Alban.

Darllena fwy...

04/12/2014  Araith Leanne Wood ar y dde eithafol
Araith Leanne Wood ar y dde eithafol

Leanne Wood sy'n dweud bod angen brwydro'n erbyn y dde eithafol mewn digwyddiad Compass Cymru.

Darllena fwy...

03/12/2014  Wynebu Llymder San Steffan - Jonathan Edwards AS
Wynebu Llymder San Steffan - Jonathan Edwards AS

Mae Datganiad yr Hydref yr wythnos hon yn gwneud un peth yn berffaith glir: mae llymder San Steffan wedi methu yn ôl ei delerau ei hun. Dros y misoedd diwethaf, mae benthyca wedi dringo i fyny o gymharu â’r lle yr oedd arian cyhoeddus y DG llynedd. Ni fydd Llywodraeth Glymblaid y DG yn dileu’r diffyg ariannol erbyn 2015, ac y mae’r dyddiad targed newydd o 2019 yn edrych yn fregus.

Darllena fwy...

01/12/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Colofn wythnosol ddifyr a deifiol Hywel Williams AS am ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan.

Darllena fwy...

25/11/2014  Cyllid i Gymru – Yr Achos dros £1.2bn
Cyllid i Gymru – Yr Achos dros £1.2bn

Eurfyl ap Gwilym, Prif Ymgynghorydd Economaidd Plaid Cymru, sy'n esbonio pam fo Plaid Cymru yn credu pam y byddai Cymru yn derbyn £1.2 biliwn yn ychwanegol pe bai'n cael ei chyllido i'r un lefel â'r Alban. 

Darllena fwy...

25/11/2014  Y Diweddaraf ynglŷn â’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Traws Iwerydd (TTIP)
Y Diweddaraf ynglŷn â’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Traws Iwerydd (TTIP)

Yn fy mlog  ar Fawrth 26, 2014, Fe  eglurais ychydig o gefndir a pheryglon y TTIP i Gymru. Cafwyd sawl datblygiad ers hynny sydd o ddidordeb uniongyrchol i ni.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 18 - Nesaf - Olaf