Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


05/03/2015
Y Blaid yn paratoi am gynhadledd allweddol gyda’r DG yn debyg o gael senedd grog

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru yn ymgynnull ar gyfer eu Cynhadledd Wanwyn yng Nghaernarfon yfory cyn etholiad San Steffan allai weld y Blaid yn dal cydbwysedd grym wedi Mai 7.[...]

04/03/2015
Plaid Cymru yn obeithiol am ddyfodol y Bil Cam-drin yn y Cartref

“Gosod y bar yn uchel” am newidiadau yn y cyfnod adrodd[...]

04/03/2015
Plaid Cymru yn croesawu cyllid i CFfI

Cadarnhad y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid tymor byr i CFfI Cymru[...]

04/03/2015
Elfyn Llwyd yn dadlau dros Fesur Hawliau Dioddefwyr yn San Steffan

Mae Elfyn Llwyd AS, Arweinydd Grwp Plaid Cymru yn San Steffan, wedi sicrhau dadl yn y Ty Cyffredin i gyflwyno Mesur Rheol Deg Munud fyddai'n cyflwyno cyfraith newydd i warchod hawliau dioddefwyr.[...]

Gweld popeth

08/03/2015
Cinio Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar Ddydd Sul, Mawrth 8fed, ac i ddathlu mae Adran y Menywod Plaid Cymru wedi trefnu [...]

11/04/2015
Cinio Mawreddog Y Blaid

Hoffwn estyn croeso cynnes is chi ymuno â’r Blaid ar gyfer Noson Fawreddog i ddathlu ei 90 mlynedd yng ngwmni yr [...]

Gweld popeth

12 Feb 2015
Colofn Hywel Williams

  Mae anheuaeth a hyd yn oed sinigiaeth am waith ASau yn gyffredin.[...]

04 Feb 2015
Cyfle Euraidd i Blaid Cymru

Gan Jonathan Edwards AS Wrth grwydro coridorau San Steffan y dyddiau hyn, anodd yw anwybyddu'r teimlad fod rhywbeth [...]

28 Jan 2015
Deiseb: Na i symud Trident i Gymru

Mae'r ddeiseb hon wedi cael ei sefydlu yn dilyn adroddiad yn y wasg bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ystyried symud [...]

22 Jan 2015
Trident: 'Cyfle i bawb ddangos eu hochr'

Cafodd ein grwp Gwyrdd/Plaid Cymru/SNP y cyfle anghyffredin o ddewis pwnc y ddadl dydd Llun.[...]

19 Jan 2015
'Propoganda ar ran pleidiau unoliaethol ar drothwy etholiad'

Mae helynt Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrrwyr yn datblygu ac yn dyfnhau, er deisyfiad gweinidogion y goron iddo [...]

Gweld popeth