Newyddion a Digwyddiadau


01/04/2015
Plaid am ryddhau potensial Cymru mewn senedd grog

Mae disgwyl i Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, ddweud y bydd ei phlaid yn rhyddhau potensial economaidd Cymru mewn Senedd grog ar ôl yr etholiad fis Mai.

29/03/2015
Ymwadiad: diddymiad Senedd San Steffan

Cafodd pob cyfeiriad at Jonathan Edwards, Hywel Williams ac Elfyn Llwyd fel Aelodau Seneddol eu huwchlwytho cyn diddymiad Senedd San Steffan ar Fawrth 30ain 2015. Nid oes unrhyw Aelodau Seneddol ar hyn o bryd drwy gydol cyfnod yr Etholiad Cyffredinol. 

27/03/2015
Jill Evans o Blaid Cymru yn cefnogi Awr y Ddaear 2015

Datganiad Jill Evans ASE am dan Awr y Ddaear, Sadwrn 28 Mawrth 2015

27/03/2015
'Mae Cymru'n gryf pan fo Plaid yn ennill' - Leanne Wood

Heddiw (dydd Gwener) bydd Leanne Wood AC arweinydd Plaid Cymru yn dweud wrth aelodaeth ac actifyddion y blaid fod yn rhaid dychwelyd y grwp mwyaf erioed o ASau Plaid Cymru i San Steffan er mwyn rhoi Cymru yn y safle cryfaf posib.

25/03/2015
£100bn o gyllideb Trident yn anghywir ar seiliau moesol, cymdeithasol ac economaidd

Rhodri Glyn Thomas yn siarad yn erbyn adnewyddu Trident

Gweld popeth

25 Mar 2015
John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'

Erthygl gan John Rowlands, Ymgeisydd Seneddol Ynys Môn Dangosodd ymgyrch Hawliau Maenorol Treffos ar Ynys Môn yn

11 Mar 2015
Liz Musa yn adrodd y stori o sut y gwnaeth hi ‘ddod allan’ dros Blaid Cymru

Efallai eich bod wedi gweld hysbyseb diweddar Plaid Cymru oedd yn cynnwys nifer o bobl wahanol yn ‘dod allan’ fel

07 Mar 2015
Mair Rowlands - Ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd

Wrth ganfasio ar stepen y drws yn Nyffryn Clwyd, y neges rwy'n ei glywed yw fod pobl wedi cael digon o'r un hen

07 Mar 2015
Dafydd Meurig - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn Aberconwy

Mae refferendwm yr Alban nol ym mis Medi wedi newid gwleidyddiaeth, ac mae ei effaith yn parhau i gael ei deimlo.

07 Mar 2015
John Osmond - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru ym Mhreseli Penfro

Os bydd Plaid Cymru yn dal y cydbwysedd grym ar ôl etholiad mis Mai, byddwn yn mynnu rhoi terfyn ar galedi a'r

Gweld popeth