Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

30/01/2015  Plaid Cymru yn bellach yn defnyddio’r parthau .cymru / .wales newydd
Plaid Cymru yn bellach yn defnyddio’r parthau .cymru / .wales newydd

Plaid Cymru yn bellach yn defnyddio’r parthau .cymru / .wales newydd

Darllena fwy...

28/01/2015  Datganiad ar adleoliad Trident i Gymru
Datganiad ar adleoliad Trident i Gymru

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i adroddiadau fod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn archwilio'r posibilrwydd o adleoli Trident i Gymru.   Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru:   "Mae gwrthwynebiad Plaid Cymru i Trident yn ddiamod a hirsefydlog.

Darllena fwy...

28/01/2015  Plaid yn annog pleidleiswyr Lloegr i groesawu gwleidyddiaeth newydd
Plaid yn annog pleidleiswyr Lloegr i groesawu gwleidyddiaeth newydd

Mae'r Arglwydd Dafydd Wigley o Blaid Cymru heddiw wedi galw ar Gymry sy'n byw a phleidleisio yn Lloegr i groesawu gwleidyddiaeth newydd y DG ac i ystyried o ddifri pleidleisio dros y Blaid Werdd ar Fai 7fed.

Darllena fwy...

28/01/2015  Elin Jones yn mynnu atebion gan y llywodraeth am amseroedd ymateb ambiwlansys ‘rhyfeddol o wael’
Elin Jones yn mynnu atebion gan y llywodraeth am amseroedd ymateb ambiwlansys ‘rhyfeddol o wael’

Diffyg gwasanaethau yn y gymuned yn rhoi pwysau annioddefol ar adrannau brys a staff parafeddygol

Darllena fwy...

28/01/2015  Bu llymder yn boen i gyd heb ddim elw i bobl Cymru
Bu llymder yn boen i gyd heb ddim elw i bobl Cymru

Mae llymder wedi methu yn ôl ei safonau ei hun, ac yn ei le, dylid cael agenda o degwch economaidd. Dyna oedd neges Leanne Wood heddiw wrth iddi amlinellu pam nad yw llymder yn anorfod i Gymru.

Darllena fwy...

27/01/2015  100 diwrnod arall i wneud i Gymru gyfri - Leanne Wood
100 diwrnod arall i wneud i Gymru gyfri - Leanne Wood

Gyda chan diwrnod i fynd tan Etholiad San Steffan, mae Leanne Wood AC Plaid Cymru wedi annog pobl Cymru i ymuno ag ymgyrch ei phlaid i wneud i Gymru gyfri fis Mai ac i ddychwelyd y grŵp cryfaf erioed o ASau Plaid Cymru i San Steffan.

Darllena fwy...

27/01/2015  Rhaglen addysg flaenllaw yn methu â darparu ar gyfer disgyblion
Rhaglen addysg flaenllaw yn methu â darparu ar gyfer disgyblion

“Nid yw plant yng Nghymru yn well eu byd oherwydd Llywodraeth Lafur”: Plaid Cymru

Darllena fwy...

26/01/2015  Plaid yn cyhoeddi cynlluniau i achub a chryfhau'r Gwasanaeth Iechyd
Plaid yn cyhoeddi cynlluniau i achub a chryfhau'r Gwasanaeth Iechyd

Mae cleifion yn haeddu gwasanaeth iechyd sy'n gallu ymateb pan fo angen. Mae meddygon a nyrsus yn haeddu gweithio mewn gwasanaeth sydd gyda'r gorau yn y byd ac sy'n parchu ac adlewyrchu eu sgiliau. Dyna neges Plaid Cymru heddiw wrth iddynt lansio eu cynlluniau i arbed a chryfhau’r Gwasanaeth Iechyd.

Darllena fwy...

25/01/2015  Plaid yn edrych i'r Alban: gwersi i Gymru gan lwyddiannau iechyd
Plaid yn edrych i'r Alban: gwersi i Gymru gan lwyddiannau iechyd

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi amlinellu sut y gall Gymru ddysgu o lwyddiannau'r Alban wrth geisio gwella'r Gwasanaeth Iechyd Cymreig sydd ar hyn o bryd yn dioddef 'camreoli enbyd' gan Lywodraeth Lafur Cymru.

Darllena fwy...

23/01/2015  Arweinydd Plaid yn croesawu cadarnhad cynlluniau dadleuon teledu
Arweinydd Plaid yn croesawu cadarnhad cynlluniau dadleuon teledu

Mae Leanne Wood AC, arweinydd Plaid Cymru, wedi croesawu cadarnhad gan y darlledwyr o gynlluniau ar gyfer dwy ddadl deledu cyn yr etholiad fydd yn rhoi llwyfan i saith plaid wleidyddiol, yn cynnwys Plaid Cymru.

Darllena fwy...

22/01/2015  Mynnu cadarnhad buan ar ddatganoli ffracio
Mynnu cadarnhad buan ar ddatganoli ffracio

Mewn sesiwn holi yn yr Arglwyddi heddiw (dydd Iau) mae Dafydd Wigley wedi annog llywodraeth y DG i fwrw iddi gyda chadarnhau ei safbwynt ar ddatganoli rheolaeth dros ffracio o San Steffan i Gymru.

Darllena fwy...

22/01/2015  Rhaid i Gymru gipio'r cyfle i sicrhau cydraddoldeb a'r Alban
Rhaid i Gymru gipio'r cyfle i sicrhau cydraddoldeb a'r Alban

Wrth ymateb i gyhoeddi Papur Gwyn Llywodraeth y DG sy'n gosod allan bwerau pellach i Senedd yr Alban - a gefnogir gan yr holl bleidiau - dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood fod yn rhaid i Gymru gipio'r cyfle i sicrhau i Gymru y 'raddfa' newydd am ddatganoli.

Darllena fwy...

22/01/2015  Peidiwch ag anwybyddu’r cyhoedd Cymreig yn y dadleuon teledu, medd arweinydd Plaid Cymru wrth y darlledwyr
Peidiwch ag anwybyddu’r cyhoedd Cymreig yn y dadleuon teledu, medd arweinydd Plaid Cymru wrth y darlledwyr

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi ysgrifennu at y prif ddarlledwyr i ofyn iddynt gynnwys dadl Gymreig yn eu hamserlen er mwyn atal "diffyg democrataidd" rhag datblygu.

Darllena fwy...

22/01/2015  Plaid yn croesawu cynlluniau newydd ar gyfer dadleuon teledu'r etholiad
Plaid yn croesawu cynlluniau newydd ar gyfer dadleuon teledu'r etholiad

Wrth ymateb i'r newyddion fod ITV a'r BBC am gynnwys Plaid Cymru yn eu cynlluniau newydd ar gyfer y dadleuon teledu cyn yr etholiad, dywedodd arweinydd y blaid Leanne Wood:

Darllena fwy...

21/01/2015  Gweithredwch yn awr cyn i’r diwydiant llaeth suro – Plaid Cymru
Gweithredwch yn awr cyn i’r diwydiant llaeth suro – Plaid Cymru

Cadwyn o ddigwyddiadau wedi gadael ffermwyr llaeth yn wynebu “storm berffaith”

Darllena fwy...

21/01/2015  Rhowch y grym i bobl Cymru benderfynu ar ffracio
Rhowch y grym i bobl Cymru benderfynu ar ffracio

Llyr Gruffydd yn holi Llywodraeth Cymru am ddiffyg gweithredu

Darllena fwy...

20/01/2015  Cymarebau tâl llywodraeth leol: Plaid Cymru yn galw am gysondeb
Cymarebau tâl llywodraeth leol: Plaid Cymru yn galw am gysondeb

Plaid Cymru yn addo tâl teg, cyfrannol mewn awdurdodau lleol

Darllena fwy...

20/01/2015  Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i gefnogi adroddiad ar brisiau llaeth
Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i gefnogi adroddiad ar brisiau llaeth

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Prif Weinidog Cymru am wrthod ysgrifennu at Lywodraeth San Steffan yn gofyn iddynt weithredu ar argymhellion Adroddiad Pwyllgor EFRA ar brisiau Llaeth a gyhoeddwyd heddiw.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 97 - Nesaf - Olaf