RSS NEWYDDION

Newyddion

27/03/2015  Jill Evans o Blaid Cymru yn cefnogi Awr y Ddaear 2015
Jill Evans o Blaid Cymru yn cefnogi Awr y Ddaear 2015

Datganiad Jill Evans ASE am dan Awr y Ddaear, Sadwrn 28 Mawrth 2015

Darllena fwy...

27/03/2015  'Mae Cymru'n gryf pan fo Plaid yn ennill' - Leanne Wood
'Mae Cymru'n gryf pan fo Plaid yn ennill' - Leanne Wood

Heddiw (dydd Gwener) bydd Leanne Wood AC arweinydd Plaid Cymru yn dweud wrth aelodaeth ac actifyddion y blaid fod yn rhaid dychwelyd y grwp mwyaf erioed o ASau Plaid Cymru i San Steffan er mwyn rhoi Cymru yn y safle cryfaf posib.

Darllena fwy...

25/03/2015  Argyfwng ar y gorwel o ran recriwtio meddygon teulu, yn ôl ffigyrau newydd
Argyfwng ar y gorwel o ran recriwtio meddygon teulu, yn ôl ffigyrau newydd

Plaid Cymru yn datgan eto yr angen i hyfforddi a recriwtio mil o feddygon yn ychwanegol yng Nghymru

Darllena fwy...

25/03/2015  Ymateb Plaid Cymru i ohirio cynigion Betsi Cadwaladr
Ymateb Plaid Cymru i ohirio cynigion Betsi Cadwaladr

Dylai meddygon ymgynghorol fod wedi ymwneud yn llawn o’r cychwyn cyntaf

Darllena fwy...

24/03/2015  Beirniadu Llafur am addo torri biliwn o'r gyllideb Gymreig
Beirniadu Llafur am addo torri biliwn o'r gyllideb Gymreig

Mae Leanne Wood AC, arweinydd Plaid Cymru, wedi beirniadu Prif Weinidog Llafur Cymru am gadarnhau heddiw y byddai ei blaid yn torri 2% ar wariant cyhoeddus yng Nghymru - cyfanswn o £1 biliwn.

Darllena fwy...

24/03/2015  Rhowch derfyn ar lunio polisi trwy saethu i’r tywyllwch
Rhowch derfyn ar lunio polisi trwy saethu i’r tywyllwch

“Cyhoeddi cyfrifon yw’r cam cyntaf tuag at lywodraeth aeddfed”: Plaid Cymru

Darllena fwy...

20/03/2015  Cynlluniau cyllideb Plaid Cymru i ychwanegu £100bn i'r pwrs cyhoeddus
Cynlluniau cyllideb Plaid Cymru i ychwanegu £100bn i'r pwrs cyhoeddus

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau i godi £100bn i'r pwes cyhoeddus dros y 5 mlynedd nesaf.

Darllena fwy...

20/03/2015  Apêl ACau’r Blaid i edrych ar gynlluniau i gadw pobl hŷn allan o’r ysbyty
Apêl ACau’r Blaid i edrych ar gynlluniau i gadw pobl hŷn allan o’r ysbyty

Mae penaethiaid iechyd ledled Cymru wedi cael eu hannog i ddysgu gwersi er mwyn helpu i ostwng oedran cleifion sy’n cael eu derbyn i ysbytai trwy unedau brys.

Darllena fwy...

19/03/2015  Condemnio Ed Balls am gefnogi Cyllideb y Toriaid
Condemnio Ed Balls am gefnogi Cyllideb y Toriaid

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi beirniadu sylwadau Ed Balls am ddweud na fyddai'n gwrthdroi Cyllideb y TorÏaid a gyhoeddwyd ddoe.

Darllena fwy...

18/03/2015  Canghellor yn 'hogi'r fwyell' tra'n cuddio tu ol i'r penawdau
Canghellor yn 'hogi'r fwyell' tra'n cuddio tu ol i'r penawdau

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi ymateb i'r Gyllideb heddiw drwy gyhuddo'r Canghellor o guddio tu ol i'r penawdau tra'n hogi'r fwyell ar gyfer biliynau o doriadau pellach i wasanaethau cyhoeddus.

Darllena fwy...

17/03/2015  Teyrnged i Harri Pritchard Jones
Teyrnged i Harri Pritchard Jones

Alun Ffred Jones yn rhoi teyrnged i Harry Pritchard Jones.

Darllena fwy...

17/03/2015  Plaid yn cyflwyno cynlluniau i leihau'r gyllideb lles
Plaid yn cyflwyno cynlluniau i leihau'r gyllideb lles

Wrth i’r Canghellor baratoi i gyhoeddi’r Gyllideb fory, mae Hywel Williams AS, llefarydd lles Plaid Cymru, wedi cyflwyno cynlluniau radical i leihau gwariant ar les heb gosbi pobl mwyaf bregus cymdeithas.

Darllena fwy...

17/03/2015  'Peidiwch â chydbwyso’r llyfrau ar draul y tlodion'
'Peidiwch â chydbwyso’r llyfrau ar draul y tlodion'

Cyn cyhoeddiad y Gyllideb mae Plaid Cymru wedi trafod eu cynlluniau economaidd ar gyfer creu twf a swyddi.

Darllena fwy...

16/03/2015  Arolwg yn dangos fod Plaid Cymru ar ochr y farn gyhoeddus ynghylch cyllido
Arolwg yn dangos fod Plaid Cymru ar ochr y farn gyhoeddus ynghylch cyllido

Dros ddwy ran o dair o bobl yng Nghymru yn anfodlon â lefelau gwario

Darllena fwy...

15/03/2015  Toriadau arfaethedig y DWP yn arwydd bod hunllef llymder ar y gorwel
Toriadau arfaethedig y DWP yn arwydd bod hunllef llymder ar y gorwel

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod angen cyfeiriad newydd ar bolisi economaidd wedi clywed adroddiadau am fwy o doriadau i nifer staff yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Darllena fwy...

14/03/2015  Cymru ar ei hennill o £2bn gyda chynlluniau cyllidol Plaid
Cymru ar ei hennill o £2bn gyda chynlluniau cyllidol Plaid

Mae Plaid Cymru heddiw wedi amlinellu'r gwahaniaeth rhwng ei chynlluniau gwariant ar gyfer y Senedd nesaf a chynlluniau'r Blaid Lafur.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 100 - Nesaf - Olaf