Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

05/03/2015  Y Blaid yn paratoi am gynhadledd allweddol gyda’r DG yn debyg o gael senedd grog
Y Blaid yn paratoi am gynhadledd allweddol gyda’r DG yn debyg o gael senedd grog

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru yn ymgynnull ar gyfer eu Cynhadledd Wanwyn yng Nghaernarfon yfory cyn etholiad San Steffan allai weld y Blaid yn dal cydbwysedd grym wedi Mai 7.

Darllena fwy...

04/03/2015  Plaid Cymru yn obeithiol am ddyfodol y Bil Cam-drin yn y Cartref
Plaid Cymru yn obeithiol am ddyfodol y Bil Cam-drin yn y Cartref

“Gosod y bar yn uchel” am newidiadau yn y cyfnod adrodd

Darllena fwy...

04/03/2015  Plaid Cymru yn croesawu cyllid i CFfI
Plaid Cymru yn croesawu cyllid i CFfI

Cadarnhad y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid tymor byr i CFfI Cymru

Darllena fwy...

04/03/2015  Elfyn Llwyd yn dadlau dros Fesur Hawliau Dioddefwyr yn San Steffan
Elfyn Llwyd yn dadlau dros Fesur Hawliau Dioddefwyr yn San Steffan

Mae Elfyn Llwyd AS, Arweinydd Grwp Plaid Cymru yn San Steffan, wedi sicrhau dadl yn y Ty Cyffredin i gyflwyno Mesur Rheol Deg Munud fyddai'n cyflwyno cyfraith newydd i warchod hawliau dioddefwyr.

Darllena fwy...

04/03/2015  Llyr Gruffydd yn cwestiynnu'r Gweinidog am y moratoriwm ffracio
Llyr Gruffydd yn cwestiynnu'r Gweinidog am y moratoriwm ffracio

Gwyliwch Llyr Gruffydd yn cwestiynnu'r Gweinidog Adnoddau Naturiol ar ffracio.

Darllena fwy...

27/02/2015  'Dim ond Plaid Cymru gryf all roi gallu a grym i Gymru'
'Dim ond Plaid Cymru gryf all roi gallu a grym i Gymru'

Mae Plaid Cymru wedi ymateb gyda siom i bapur gorchymyn Llywodraeth y DG ar ddatganoli pellach.

Darllena fwy...

26/02/2015  Plaid Cymru o blaid mwy o ymwneud gan gefnogwyr mewn clybiau pêl-droed
Plaid Cymru o blaid mwy o ymwneud gan gefnogwyr mewn clybiau pêl-droed

Mae Plaid Cymru yn cefnogi galwadau gan Supporters Direct ar i gefnogwyr gael llefydd ar fyrddau clybiau pêl-droed.

Darllena fwy...

25/02/2015  AS yn annog mwy o gefnogaeth i ffermio er mwyn gwarchod cefn gwlad
AS yn annog mwy o gefnogaeth i ffermio er mwyn gwarchod cefn gwlad

Heddiw bydd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd AS, yn defnyddio araith yng Nghynhadledd yr NFU (National Farmers' Union) i annog mwy o gefnogaeth i'r sector ffermio yn ffurf gweithredu cadarn i dorri monopoli'r archfarchnadoedd a thaclo cwymp prisiau llaeth.

Darllena fwy...

25/02/2015  Hywel Williams AS yn galw am dorri TAW i’r sector dwristiaeth
Hywel Williams AS yn galw am dorri TAW i’r sector dwristiaeth

Hywel Williams AS yn galw am dorri TAW i’r sector dwristiaeth er mwyn rhoi hwb economaidd o £166m i Gymru.

Darllena fwy...

25/02/2015  Cyhuddo Llafur o fod yn chwit-chwat ar newid hinsawdd
Cyhuddo Llafur o fod yn chwit-chwat ar newid hinsawdd

Plaid Cymru yn mynnu ymrwymiad diamwys i dargedau statudol newid hinsawdd

Darllena fwy...

24/02/2015  Datganolwch blismona i’w wneud yn atebol i gymunedau
Datganolwch blismona i’w wneud yn atebol i gymunedau

Plaid Cymru yn cynnig agwedd gymunedol at bolisi’r heddlu

Darllena fwy...

24/02/2015  'Dylai Dydd Gwyl Dewi fod yn wyliau cyhoeddus'
'Dylai Dydd Gwyl Dewi fod yn wyliau cyhoeddus'

Plaid Cymru yn lansio deiseb yn galw am wneud diwrnod Gwyl Dewi yn wyliau cyhoeddus.

Darllena fwy...

24/02/2015  “Mae’n bryd i Gymru gael ei thrin yn gyfartal”: Leanne
“Mae’n bryd i Gymru gael ei thrin yn gyfartal”: Leanne

Plaid Cymru yn rhybuddio am gyfle olaf San Steffan i roi cydraddoldeb i Gymru

Darllena fwy...

23/02/2015  Datgelu bil o £21m am ymgynghorwyr rheoli yn y GIG yng Nghymru
Datgelu bil o £21m am ymgynghorwyr rheoli yn y GIG yng Nghymru

Mae’r GIG yng Nghymru wedi talu dros £21m am wasanaethau ymgynghorwyr dros y pedair blynedd diwethaf, yn ôl yr hyn a ddeellir gan Blaid Cymru. 

Darllena fwy...

23/02/2015  Elfyn Llwyd yn ceisio cryfhau cyfreithiau creulondeb yn erbyn plant
Elfyn Llwyd yn ceisio cryfhau cyfreithiau creulondeb yn erbyn plant

Heddiw (dydd Llun), bydd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd AS, yn ceisio cryfhau cyfreithiau creulondeb yn erbyn plant wrth i’r Mesur Trosedd Difrifiol ddychwelyd i’r Ty Cyffredin am drydydd darlleniad. Bydd Mr Llwyd hefyd yn croesawu trosedd newydd rheolaeth orfodol sy’n cael ei chyflwyno fel rhan o’r mesur yn dilyn ymgyrch ganddo yn y Senedd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Darllena fwy...

23/02/2015  Wythnos o lygredd yn dangos ei bod yn bryd glanhau gwleidyddiaeth
Wythnos o lygredd yn dangos ei bod yn bryd glanhau gwleidyddiaeth

Cefnogwch Blaid Cymru i anfon neges at y sefydliad ym mis Mai – Leanne Wood Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi beirniadu pleidiau San Steffan yn hallt am 'ddwyn anfri ar ddemocratiaeth' wedi i Lafur a’r Torïaid brofi wythnos lle bu’r naill blaid a’r llall yn ddwfn mewn llygredd a gwarth.

Darllena fwy...

22/02/2015  Methiant i ailgydbwyso'r economi yn dangos nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru
Methiant i ailgydbwyso'r economi yn dangos nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru

Mae ffigyrau newydd sydd wedi eu cyhoeddi gan Ganolfan Gwybodaeth Senedd yr Alban yn dangos fod llywodraeth y DG wedi gwneud prin ddim i wella'r economi Gymreig dros y saith mlynedd ers cwymp ariannol 2008 ac yn profi fod llymder wedi methu'n llwyr.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 99 - Nesaf - Olaf