Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Newyddion - 7th March 2013

07/03/2013    Ateb Plaid Cymru i Ymchwiliad Heddlu Caerffili

 Wrth ymateb i’r newyddion y bydd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn ymchwilio i ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru i’r codiad cyflog i Brif Weithredwr Cyngor Caerffili, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar lywodraeth leol, Rhodri Glyn Thomas AC:

Darllena fwy...