Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Plaid Cymru yn San Steffan

Mae gan Blaid Cymru dri Aelod Seneddol yn San Steffan ar hyn o bryd. Cliciwch ar eu henwau i ddarllen mwy amdanynt. Mae manylion cyswllt a gwefannau'r Aelodau Seneddol hefyd i'w gweld ar eu tudalennau. 

 

Ail siambr San Steffan

Mae yna ddau aelod o Blaid Cymru sy'n cynrychioli Cymru yn ail siambr San Steffan hefyd (Ty'r Arglwyddi) sef, Dafydd Wigley a Dafydd Elis-Thomas.