Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Sefyll dros y Blaid

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n cofrestr o ymgeiswyr ar gyfer etholiadau Ewropeaidd, San Steffan neu'r Cynulliad plis ebostiwch eich manylion ynghyd â pharagraff byr yn esbonio paham yr hoffech fod yn ymgeisydd dros y Blaid i post@plaidcymru.org .