Plaid yn cynllunio i dorri marwolaethau ataliadwy – gan achub 10,000 o fywydau

Avoidable_Deaths_CYM_llai.jpg

Mae Plaid Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Iechyd heddiw drwy hyrwyddo ei haddewid maniffesto i dorri marwolaethau ataliadwy, megis o ysmygu, alcohol a gordewdra, o 25%, gan achub miloedd o fywydau.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, Elin Jones:

“Mae gormod o bobl yn marw cyn eu hamser yng Nghymru a rhaid gwneud llawer mwy i leihau’r nifer o farwolaethau ataliadwy.

“Yr wythnos hon, cyhoeddodd Plaid Cymru ei rhaglen lywodraeth uchelgeisiol yn cynnwys ymrwymiad i dorri’r nifer o farwolaethau ataliadwy o 25% erbyn 2026, gan arbed 10,000 o fywydau.

“Mae gordewdra yn her iechyd cyhoeddus sylweddol sy’n ein wynebu. Byddai ein treth pop, sydd wedi denu cefnogaeth arbenigwyr meddygol, yn taclo’r mater hwn.

"Bydd lleihau’r nifer o bobl sydd ddim yn iach yn achub bywydau ac hefyd yn arbed arian i’r Gwasanaeth Iechyd.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn edrych ar ymestyn mesurau i leihau ysmygu. Gall hyn gynnwys codi’r oed prynu sigarennau o 18 i 21 ac ymestyn ardaloedd ble fo’r gwaharddiad ar waith i lefydd mae’r cyhoedd yn mynd megis parciau a thraethau.

“Fel rhan o ymdrechion i dorri marwolaethau cyn eu hamser a lleihau camddefnydd o alcohol, mae Plaid Cymru’n rhoi cefnogaeth gref i gyflwyno isafswm pris alcohol.

“Yn 2013 roedd adroddiadau’n nodi fod 7,601 o bobl yng Nghymru wedi marw o ganlyniad i farwolaethau ataliadwy. Os fydd cynlluniau Plaid Cymru yn llwyddo, gellir achub dros 2,000 o fywydau'r flwyddyn.

“Er gwaethaf cynnydd technoleg feddygol mae cyfradd y cwymp mewn marwolaethau ataliadwy yn arafach yng Nghymru nag yn Lloegr. Golyga hyn fod yn rhaid i ni weithredu’n gadarnach i leihau marwolaethau ataliadwy, gan gynnwys gosod targedau uchelgeisiol.”


 

Nodiadau

7,601 o farwolaethau ataliadwy yn 2013

http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/avoidablemortalityinenglandandwales/2015-05-20#time-trends-for-wales

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.