Ailgylchu

Mae gan bob un o’r pedwar Awdurdod Lleol dan arweiniad Plaid Cymru gyfraddau ailgylchu sy’n uwch na chyfartaledd Cymru, sy’n arbed £15m ar y cyd gan osgoi 47,000 tunnell o allyriadau CO2.

Bydd awdurdodau a chynghorwyr dan arweiniad Plaid Cymru yn pwyso am fesurau i wneud ailgylchu’n haws ac yn fwy effeithlon. Mae hyn yn cynnwys sicrhau casgliadau dibynadwy, a rhoi arweiniad clir ar yr hyn y gellir ei ailgylchu o ran gwastraff cartrefi.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy