Ailgylchu

Mae gan bob un o’r pedwar Awdurdod Lleol dan arweiniad Plaid Cymru gyfraddau ailgylchu sy’n uwch na chyfartaledd Cymru, sy’n arbed £15m ar y cyd gan osgoi 47,000 tunnell o allyriadau CO2.

Bydd awdurdodau a chynghorwyr dan arweiniad Plaid Cymru yn pwyso am fesurau i wneud ailgylchu’n haws ac yn fwy effeithlon. Mae hyn yn cynnwys sicrhau casgliadau dibynadwy, a rhoi arweiniad clir ar yr hyn y gellir ei ailgylchu o ran gwastraff cartrefi.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,437 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy