Athrawon Cyflenwi

Mae Plaid Cymru yn credu y gallwn symleiddio’r strwythur athrawon cyflenwi drwy ddychwelyd at system sy’n cael ei rhedeg gan Awdurdodau Addysg Lleol.

Byddwn hefyd yn cymryd camau i sicrhau bod addysg gyflenwi yng Nghymru yn cael ei rhedeg yn ddielw yn y dyfodol. Fel rhan o’n Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru, byddwn yn datblygu opsiynau ar gyfer model mwy cynaliadwy o addysg gyflenwi, a hynny yn seiliedig ar waith teg. Dylai athrawon cyflenwi gael mynediad at hyfforddiant a datblygiad proffesiynol drwy gydol eu gyrfaoedd.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,437 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy