Cefnogi Ein Hathrawon

O gamau cynnar dysgu gartref i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth, mae ein hathrawon wedi cefnogi miloedd o bobl ifanc yng Nghymru drwy un o’r cyfnodau anoddaf y gallwn ei gofio. Er hynny, ar hyn o bryd mae un o bob tri athro yn gadael eu swyddi yn ystod eu pum mlynedd cyntaf oherwydd llwyth gwaith ac amodau gwaith.

Er mai Llywodraeth Cymru sy’n penderfynu ar gyflog ac amodau athrawon, gall awdurdodau lleol ddylanwadu ar amgylchedd yr ysgol a’r ystafell ddosbarth, a’u gwella, drwy wneud y canlynol:

  • Penodi mwy o staff nad ydynt yn addysgu, gan gynnwys cynorthwywyr addysgu, i gefnogi anghenion disgyblion ochr yn ochr â’u haddysg
  • Sicrhau bod athrawon yn cael digon o amser ac yn cael eu cefnogi i gael mynediad at ddatblygiad proffesiynol parhaus
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy