Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach

Crynodeb

  • Allyriadau Carbon Sero Net erbyn 2030
  • Adeiladu mwy o dai cymdeithasol sy’n fwy ynni-effeithlon a charbon bositif
  • Mynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi a defnyddio eiddo gwag unwaith eto
  • Datblygu systemau trafnidiaeth mwy gwyrdd

Darllen mwy