Cymunedau Iachach a Gofalgar

Rydyn ni’n credu y dylai’r adferiad ar ôl pandemig Covid-19 fod yn drawsnewidiol – gyda’r nod o roi terfyn ar dlodi ac anghydraddoldebau.

Crynodeb

  • Bargen well i weithwyr Gofal Cymdeithasol a gwell gwasanaethau gofal
  • Helpu pobl i fyw bywydau hirach ac iachach
  • Gwella mynediad at gymorth iechyd meddwl a lles

Darllen mwy