Y Dechrau Gorau mewn Bywyd

Crynodeb

  • Prydau Ysgol am Ddim i bob plentyn ysgol gynradd, ac ymrwymiad i’r nod o ymestyn Prydau Ysgol am Ddim i gynnwys disgyblion uwchradd yn ystod tymor y cyngor yma – gan ganolbwyntio ar brydau maethlon o ffynonellau lleol
  • Gofal Plant am Ddim i bob plentyn dwyflwydd oed
  • Gwerthfawrogi ein hathrawon a staff ysgol

Darllen mwy