Ffoaduriaid

Mae Plaid Cymru yn ailddatgan ei hymrwymiad i Gymru ddod yn Wlad Noddfa ac mae’n benderfynol o leddfu profiad ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio lloches lle bynnag y bo modd. Fel y gwelwyd, mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol o ran helpu ffoaduriaid i setlo i ddechrau; mae pob awdurdod lleol dan arweiniad Plaid Cymru wedi datgan eu bwriad i groesawu teuluoedd ac unigolion o Wcráin ac wedi helpu i setlo teuluoedd ac unigolion sy’n ffoaduriaid o Afghanistan a Syria yn eu cymunedau.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy