Ffoaduriaid

Mae Plaid Cymru yn ailddatgan ei hymrwymiad i Gymru ddod yn Wlad Noddfa ac mae’n benderfynol o leddfu profiad ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio lloches lle bynnag y bo modd. Fel y gwelwyd, mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol o ran helpu ffoaduriaid i setlo i ddechrau; mae pob awdurdod lleol dan arweiniad Plaid Cymru wedi datgan eu bwriad i groesawu teuluoedd ac unigolion o Wcráin ac wedi helpu i setlo teuluoedd ac unigolion sy’n ffoaduriaid o Afghanistan a Syria yn eu cymunedau.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy