Prynu yng Nghymru a Phrynu’n Lleol

Mewn ymateb i bandemig Covid-19, lansiodd Plaid Cymru ymgyrch genedlaethol i Brynu’n Lleol i gefnogi ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd lleol ledled Cymru ar yr un pryd â lleihau milltiroedd bwyd. Rydym hefyd wedi sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y bydd prydau ysgol am ddim yn defnyddio cynhwysion a gynhyrchir yn lleol, a fydd o fudd i ffermwyr a busnesau lleol ledled Cymru.

Cefnogi Busnesau Lleol mewn Cyfnod Anodd: Parseli Bwyd Covid-19 Ceredigion

Yn gynnar yn ystod pandemig Covid-19, cymerodd Cyngor Sir Ceredigion, dan arweiniad Plaid Cymru, reolaeth dros ddanfon parseli bwyd i drigolion agored i niwed, gan sicrhau’r defnydd gorau posibl o gynhyrchwyr lleol.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,437 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cryfhau'r Economi Leol: darllen mwy