Prynu yng Nghymru a Phrynu’n Lleol

Mewn ymateb i bandemig Covid-19, lansiodd Plaid Cymru ymgyrch genedlaethol i Brynu’n Lleol i gefnogi ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd lleol ledled Cymru ar yr un pryd â lleihau milltiroedd bwyd. Rydym hefyd wedi sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y bydd prydau ysgol am ddim yn defnyddio cynhwysion a gynhyrchir yn lleol, a fydd o fudd i ffermwyr a busnesau lleol ledled Cymru.

Cefnogi Busnesau Lleol mewn Cyfnod Anodd: Parseli Bwyd Covid-19 Ceredigion

Yn gynnar yn ystod pandemig Covid-19, cymerodd Cyngor Sir Ceredigion, dan arweiniad Plaid Cymru, reolaeth dros ddanfon parseli bwyd i drigolion agored i niwed, gan sicrhau’r defnydd gorau posibl o gynhyrchwyr lleol.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cryfhau'r Economi Leol: darllen mwy