Twristiaeth Gynaliadwy

Mae Plaid Cymru yn cefnogi’r weledigaeth o symud diwydiant twristiaeth Cymru i fod yn ddiwydiant sy’n gynaliadwy ac o fudd i gymunedau ledled Cymru, drwy gydol y flwyddyn.

Yr ydym yn cefnogi cyflwyno ardollau twristiaeth lleol, gan roi’r pŵer a’r adnoddau i awdurdodau lleol fuddsoddi a chyflenwi yn eu hardaloedd.

Mae ardollau o’r fath – a elwir yn aml yn drethi twristiaeth neu’n drethi dinasoedd – yn gyffredin mewn gwledydd ledled Ewrop a thu hwnt ac maent yn gweithredu ar lefel ranbarthol mewn sawl man.

Fel rhan o Gytundeb Cydweithio Plaid Cymru â Llywodraeth Cymru, byddwn yn ymgynghori ar gynigion i gyflwyno ardollau twristiaeth yng Nghymru i gefnogi a pharchu ein cymunedau a’r ymwelwyr maent yn eu croesawu.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy