Stondin Stryd: Aberystwyth

Bydd ymgeiswyr, aelodau etholedig ac aelodau'r blaid yn lleol yn dod at ei gilydd i gynnal stondin stryd yn rhan o ymgyrch Etholiad Senedd Ewrop yng Ngheredigion. Croeso mawr i bawb!

//

Candidates, elected representatives and local party members will come together to hold a street stall as part of our European Parliament election campaign in Ceredigion. A warm welcome to all!

 


Candidates, elected members, and local party members will be coming together to hold a street stall as part of the European Election in Ceredigion.

All welcome!

PRYD/WHEN
May 18, 2019 at 10:30am - 1:30pm
BLE/WHERE
Sgwâr Owain Glyndŵr
Siop y Pethe
Aberystwyth SY23 2JH
Map Google a chyfarwyddiadau/Google Map and Directions
CYSWLLT/CONTACT
Carys Mai ·

A fyddwch yn dod?/Will you be coming?


Dangos 2 o ymatebion

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.