Y Blaid yn herio’r Torïaid ar yr addewid o £350 miliwn yr wythnos i’r GIG

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae Plaid Cymru wedi herio’r Ceidwadwyr i gynnwys yr addewid Brexit i wario £350 miliwn yr wythnos ar y GIG yn eu maniffesto ac wedi galw ar i Wasanaeth Iechyd Cymru gael ei chyfran deg.

Dywedodd llefarydd y blaid ar Brexit, Jonathan Edwards, na ddylid gadael i’r Torïaid dorri eu haddewidion yn ddi-gosb.

Dan fformiwla Barnett, byddai Cymru yn cael £17 miliwn bob wythnos petai Llywodraeth y DG yn cadw eu haddewid i wario £350 miliwn yr wythnos ar y GIG.

Addawodd yr ymgyrch Adael, a gefnogwyd gan lawer o Dorïaid amlwg megis Boris Johnson a Michael Gove, y gellid gwario £350 miliwn ar y GIG petai’r DG yn pleidleisio dros Brexit.

Yn ei sylw, dywedodd Jonathan Edward o Blaid Cymru:

“Gwnaeth ASau Torïaidd sy’n gofyn i’r pleidleiswyr eu hail-ethol fis nesaf addewidion clir, a dylid eu cadw at hynny.

“Ni ddylai pleidleiswyr adael i wleidyddion wneud addewidion fyddai wedi golygu hwb sylweddol i’r gwasanaeth iechyd, dim ond i’w hanwybyddu’n llwyr wedi’r bleidlais. Os ydynt yn barod i anwybyddu ymrwymiadau mor bwysig, sut felly y gall unrhyw un ymddiried yn unrhyw beth maent yn ddweud yn yr ymgyrch hon?

“Dylai’r Torïaid gynnwys yr addewid yn eu maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol ac anrhydeddu’r addewid a wnaeth yr ymgyrchwyr Gadael i bobl ledled y DG llynedd.

“Byddai £350 miliwn yr wythnos yn gyfystyr â £17 miliwn i Gymru bob wythnos, y gellid ei ddefnyddio i ddileu’r cap gwarthus ar dâl gweithwyr y GIG a rhoi i staff y GIG y cyflogau maent yn haeddu. Gellid ei ddefnyddio i recriwtio mwy o nyrsys a mwy o feddygon, gan wneud y gwasanaeth iechyd yn fwy diogel i bawb. Gallai hyd yn oed ganiatáu codi mwy o ysbytai yng Nghymru, fyddai’n dwyn pwysau oddi ar wasanaethau megis wardiau damweiniau a mamolaeth.

“Gall Theresa May ailadrodd y geiriau “cryf” a “sefydlog” faint a fyn, ond y gwir y tu ôl i’r rhethreg yw Prif Weinidog sydd yn hollol benderfynol o werthu ein GIG ynghyd â gweddill ein gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n manteisio ar Blaid Lafur wan a rhanedig sydd yn rhy flêr i’w gwrthwynebu.

“Mae pobl Cymru yn wynebu dewis clir y mis nesaf - pum mlynedd arall o lywodraeth Dorïaidd gyda gwrthblaid Lafur wan a rhanedig, neu dîm cryf o ASau Plaid Cymru sy’n sefyll i fyny yn erbyn y Torïaid, gan amddiffyn Cymru ac amddiffyn ein GIG.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.