Gosod deddfwriaeth i sicrhau bod pob un darn o lapio wedi ei chreu o ddefnydd a fedrir ei ailgylchu.