Dos Amdani - sefyll fel cynghorydd
Take a Stand - stand as a councillor

Sesiwn anffurfiol gan Blaid Cymru Arfon i’r rhai sy’n ystyried sefyll yn Etholiadau’r Cyngor flwyddyn nesaf yn Arfon. Yn cynnwys cyngor gan unigolion o gefndiroedd amrywiol sydd wedi bod yn gynghorwyr.

Dim pwysau, dim ymrwymiad, dim ond sgwrs! Nos Lun 4ydd o Hydref am 6:30yh. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ond yn awyddus i gael mwy o fanylion, cysylltwch â [email protected]

Cofrestrwch yma: https://www.plaidcymruarfon.org/dos_amdani_take_a?fbclid=IwAR0fQb6UHwZP5wZ2lWW9-CPDnNCmppW9tPM5IIFI4tawub1S77YmIYFsgI4

 

An informal session organised by Plaid Cymru Arfon for those considering standing in next year's Council Elections in Arfon. Including advice from individuals from a range of backgrounds who have been councillors.

No pressure, no commitment, just a chat! Monday 4th of October at 6:30pm. If you're not able to make it but keen for more information, please contact [email protected]

Register here: https://www.plaidcymruarfon.org/dos_amdani_take_a?fbclid=IwAR0fQb6UHwZP5wZ2lWW9-CPDnNCmppW9tPM5IIFI4tawub1S77YmIYFsgI4

 

Pryd

-

-

Ble

Rhithiol / / Virtual
8 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Catrin Gruffudd

01286 672510
Rhannu