5 rheswm pam fod cytundeb newydd Brecsit yn newyddion drwg i Gymru

BadDealCym.jpg

Mae bargen bondigrybwyll Boris Johnson yn newyddion drwg i Gymru. Gyda’n gilydd, rhaid inni ei wrthod, a sefyll dros ddyfodol disglair, Cymru yn Ewrop.


 

1. Byddai'r fargen hon yn creu ffin galed ym Môr Iwerddon, a fyddai'n ddinistriol i fasnach Cymru. Byddai ffin galed ym Môr Iwerddon yn drychineb i drefi porthladdoedd fel Caergybi neu Doc Penfro, ac i holl economi Cymru.

Holyhead_Harbour_(7991488580).jpg

2. Byddai'r fargen hon hefyd yn drychineb i'n diwydiant amaeth - gan rwystro ni rhag allforio cynnyrch o Gymru gan gymryd arian hanfodol oddi wrth ein ffermydd teuluol.

44942_1.jpg

3. A byddai'n creu hyd yn oed mwy o rwystrau i ddiwydiant modurol llwyddiannus - ar adeg pan mae ansicrwydd yn y diwydiant hwnnw eisoes yn achosi coll swyddi ledled Cymru.

Automated_Assembly.jpg

4. Mae’r fargen honedig hefyd yn llwyddo i fod yn waeth na bargen Theresa May, gan roi rhyddid i Boris Johnson sathru ar hawliau gweithwyr ac amddiffyniadau amgylcheddol.

Screenshot-2019-01-22-at-01.03.46.png

5. Yn goron ar y cyfan, mae Boris Johnson wedi rhoi feto i Gynulliad Gogledd Iwerddon, sydd ddim wedi eistedd ers dros ddwy flynedd, gan anwybyddu ein Senedd cenedlaethol ni a etholwyd yn ddemocrataidd.

Senedd_1.JPG


Rhaid peidio â gorfodi Cymru i ddewis ffug rhwng disgyn allan o'r UE neu dderbyn y fargen hon. Nid yw'r naill opsiwn na'r llall yn dda i Gymru. Nid yw'r naill na'r llall yn cynrychioli'r dyfodol disglair Ewropeaidd y mae ein cenedl yn ei haeddu.

Yr unig ffordd i ddod â’r anhrefn hwn i ben unwaith ac am byth, ac i amddiffyn Cymru rhag Boris Johnson, yw gwrthod y fargen ofnadwy hon a rhoi’r gair olaf i’r bobl mewn Pleidlais y Bobl.

Wyt ti'n cytuno? Llofnoda'n haddewid yma

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.