'Bydd ffermoedd teuluol Cymru yn diflannu os yw ffermwyr yn colli taliadau uniongyrchol' - Adam Price

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn rhybuddio y bydd dyfodol amaethyddiaeth Cymru mewn perygl os bydd ffermwyr yn colli taliadau uniongyrchol.

 

Byddai ffermwyr Cymru dan anfantais beryglus o gymharu â’r rheini yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a’r UE27 os collir taliadau uniongyrchol wedi Brexit, yn ôl arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC.

Mae maniffesto Plaid Cymru yn ymrwymo i gadw taliadau uniongyrchol i ffermwyr, tra bod Llafur yng Nghymru yn bwriadu dilyn y Ceidwadwyr yn Lloegr trwy eu dileu’n raddol os bydd Brexit yn digwydd.

Ar hyn o bryd, mae ymhell dros hanner incwm y mwyafrif o ffermwyr Cymru yn dod o’r taliadau uniongyrchol y maent yn eu derbyn drwy’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. Mae taliadau uniongyrchol yn darparu sefydlogrwydd a diogelwch i ffermwyr ac maent yn hanfodol wrth sicrhau bywiogrwydd ffermydd Cymru a'r economi wledig ehangach.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC:

“Fferm deuluol Cymru yw asgwrn cefn economïau gwledig Cymru ac mae’n rhan hanfodol o wead ein cymunedau gwledig.

“Gyda dros hanner incwm y mwyafrif o ffermwyr yn dod o daliadau uniongyrchol, mae’n hanfodol ein bod yn cadw taliadau uniongyrchol beth bynnag sy’n digwydd. Dyna pam rwy’n ei chael mor anodd credu fod Llafur eisiau dilyn arweiniad y Torïaid trwy eu dileu’n raddol. 

“Rwy’n rhybuddio Llafur nawr: os byddwch yn cael gwared ar daliadau uniongyrchol yn raddol, rydych chi i bob pwrpas yn cael gwared ar amaethyddiaeth Gymreig yn raddol. Nid yw hynny'n rhywbeth y gallai Plaid Cymru ei gefnogi.

“Wrth gwrs, y ffordd orau o gadw taliadau uniongyrchol yw aros yn yr UE, a dyna pam mae Plaid Cymru eisiau refferendwm terfynol ar holl gwestiwn Brexit.

“Ond os bydd Brexit yn digwydd yn y pen draw, rydyn ni hefyd yn ymrwymo y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cadw taliadau uniongyrchol i’n ffermwyr, yn union fel y mae Llywodraeth yr SNP wedi’i wneud yn yr Alban.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.