“Cabinet Newydd i Gymru Newydd” Plaid yn datgelu eu cabinet cysgodol newydd

ShadCab1.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi datgelu cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru fydd yn arwain y Llywodraeth nesaf yn 2021.

Wrth gyhoeddi ei gabinet newydd, meddai arweinydd Plaid Cymru, Adam Price,

“Rwy'n falch iawn o gael cyhoeddi cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru heddiw. Dyma Llywodraeth Cymru dan arweiniad Plaid Cymru yr ydym yn ei gynnig ar gyfer 2021 a fydd yn mynd ymlaen i’n harwain tuag at adeiladu Cymru Newydd.

“Mae’n anrhydedd i arwain cabinet cysgodol unedig a chryf sydd â rhaglen radical a thrawsnewidiol ar gyfer llywodraethu.

“Drwy ddefnyddio talentau a phrofiadau cyfoethog ein holl Aelodau Cynulliad etholedig, rydym yn barod i ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni gan blaid sydd yn ymroddedig ac yn barod i lywodraethu gyda dychymyg radical a’r ewyllys gwleidyddol i gyflawni yr hyn sydd angen ei wneud.

“Mae’r haul yn machlud ar y blaid Lafur yng Nghymru. Nawr yw’r amser am egni o’r newydd, syniadau o’r newydd, cyfeiriad o’r newydd a deinameg o’r newydd. Mae Plaid Cymru yn sefyll yn gadarn yn barod i arwain Cymru newydd. Mae’r newid hwnnw yn dechrau nawr.”

Daw'r cyhoeddiad cabinet cysgodol yn dilyn twf anferth yn aelodaeth y Blaid gyda thros 3,000 o aelodau’n ymuno dros y tair wythnos diwethaf.

Mae’r cabinet cysgodol fel a ganlyn:

Adam Price AC: Arweinydd

Rhun ap Iorwerth AC: Economi a Chyllid

Leanne Wood AC: Tai a Cyfiawnder Cymdeithasol

Sian Gwenllian AC: Addysg a’r Iaith Gymraeg

Llyr Gruffydd AC: Amgylchedd a Materion Gwledig

Helen Mary Jones AC: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Steffan Lewis AC: Materion Allannol

Bethan Sayed AC: Addysg Ol-16, Sgiliau ac Arloesedd

Dr Dai Lloyd AC: Llywodraeth Leol, Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.