Plaid Cymru yn croesawu ymgyrchwyr yn erbyn carchar Port Talbot fel "enghraifft o rym y bobl "

carchar.jpg

 

Wrth siarad cyn cyflwyno’r ddeiseb yn erbyn yr uwch-garchar i’r Cynulliad Cenedlaethol, llongyfarchodd Ms Jenkins waith caled ac ymrwymiad ymgyrchwyr lleol a dywedodd fod canlyniad y ddeiseb – gyda bron i 9,000 llofnod – yn dangos cryfder teimlad y gymuned.

Mae’r ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â gwerthu’r tir sydd yn eu meddiant ym Maglan, sy’n rhan o Barth Menter Port Talbot, i’w Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer carchar a all ddal 1,600 o ddynion. Byd dyr ymgyrchwyr yn cynnal rali y tu allan i’r Cynulliad heddiw am 12pm ac yn cyflwyno’r ddeiseb am 12.30pm.

Meddai Bethan Jenkins:

"Mae’n hollol amlwg nad yw’r gymuned eisiau’r carchar hwn. Yr hyn sy’n amlwg yw eu bod eisiau i Lywodraeth Cymru sefyll dros eu tref, i ddod â datblygiad economaidd go-iawn, busnesau a gwell amrywiaeth economaidd. Nid ydynt eisiau carchar o’r maint hwn, ac nid oes ar Gymru angen carchar felly yng nghanol un o brif ardaloedd diwydiannol Cymru.

"Rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i gymryd arnynt nad oes a wnelo’r carchar hwn â hwy. Hwy sydd biau’r tir, hwy roddodd y dewis i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar y tir a buont yn cydweithredu â hwy ers peth amser - mae hynny’n glir. Ond nid yn unig mae’r tir hwn yn y lle anghywir - yn cael ei gadw ar gyfamod at ddibenion menter ac mewn parth a all orlifo - nid yw chwaith yn iawn i Gymru. Does arnom ni ddim eisiau uwch-garchar arall. Does dim angen i ni fewnforio carcharorion, a dydyn ni ddim eisiau hynny. Rhaid i Lywodraeth Lafur Cymru ddechrau meddwl yn well am Gymru a dangos tipyn o uchelgais dros ein cymunedau, yn hytrach na cheisio cymryd arnynt fod carchar newydd dyn fuddsoddiad economaidd. Dyw pobl ddim yn derbyn hyn. Rwy’n gobeithio y byddant yn dweud yn awr wrth y Weinyddiaeth Gyfiawnder am ail-feddwl o’r cychwyn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.