'Cymru wedi colli cyfaill triw' – Teyrnged i'r diweddar Ioan Roberts

Mae Plaid Cymru wedi talu teyrnged i'r newyddiadurwr a'r awdur, Ioan Roberts a fu farw yn 78 mlwydd oed.

Ganed Ioan Roberts yn Rhoshirwaun yn Llŷn. Wedi cyfnod byr fel peiriannydd sifil dechreuodd ar ei yrfa newyddiadurol gyda phapur newydd Y Cymro.
 
Bu'n olygydd gyda rhaglen newyddion 'Y Dydd' ar HTV, yn ddarlledwr gyda BBC Radio Cymru, ac yn gynhyrchydd nifer o raglenni S4C. 
 
Bu'n aelod gweithgar a brwdfrydig o Blaid Cymru gan olygu papur 'Y Ddraig Goch' i'r blaid am gyfnod. Yn ddiweddar, golygodd y gyfrol Wales – The First and Final Colony (Y Lolfa) gan arweinydd y Blaid, Adam Price.
 
Meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price fod "holl deulu'r Blaid" wedi eu tristau o glywed am ei golli gan nodi fod ei gyfraniad i fywyd y genedl yn "hael" ac "amhrisadwy". 
 
Dywedodd y byddai'r "mudiad cenedlaethol a Chymru gyfan yn dlotach hebddo".
 
Ychwanegodd aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionydd Liz Saville Roberts ei fod wedi bod yn "gyfaill gweithgar dros achos cenedl Cymru".
 
Meddai Alun Ffred Jones, cadeirydd y Blaid, ei fod ef a Chymru wedi "colli cyfaill triw". 
 
Meddai Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru,
 
"Mae holl deulu'r Blaid wedi eu tristau o glywed am farwolaeth y diweddar Ioan Roberts.
 
"Gwnaeth Ioan roi yn hael i fywyd y genedl mewn sawl maes, ac fe'i cofiwn yn arbennig am ei gyfraniad amhrisadwy ym maes newyddiadura a chyhoeddi cyfrwng Cymraeg yn enwedig. 
 
"Yn wir, cefais y fraint o elwa ar arbenigedd ac arweiniad Ioan yn bersonol wrth gydweithio ag ef fel golygydd y gyfrol "Wales: the first and final Colony" a gyhoeddwyd llynedd.
 
"Roedd e'n ddyn dymunol dros ben. Yn ymroddgar. Yn hynaws. Yn ddiymhongar. Mae'r mudiad cenedlaethol a Chymru gyfan yn gymaint tlotach hebddo. 
 
"Ar ran y Blaid, hoffwn estyn fy nghydymdeimladau â'i deulu a'i gyfeillion ar y adeg hynod o anodd hyn."
 
Ychwanegodd Liz Saville Roberts AS Dwyfor Meirionydd ac arweinydd y Blaid yn San Steffan,

"Mae'n ddyletswydd trist i gyhoeddi newyddion am farwolaeth Ioan Roberts, neu Io Mo. 
 
"Roedd yn genedlaetholwr a newyddiadurwr a fu'n gyfaill gweithgar dros achos cenedl Cymru. 
 
"Mae ein pob cydymdeimlad gyda Alwena a'r teulu. 

MeddaiAlun Ffred Jones, cadeirydd Plaid Cymru,
 
"Roedd cyfraniad Ioan i'r Blaid ac i Gymru yn anferth.
 
"Roedd ei ymlyniad nid yn unig i'w gartref ym Mhen Llyn ond i Gymru gyfan hefyd. Roedd yn wir genedlaetholwr ym mhob ystyr y gair – yn weithgar ac yn ymarferol. 
 
"Dwi wedi colli cyfaill triw ac mae Cymru wedi colli cyfaill triw. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.