“Diwygio tymor hir y DG yn ofer” medd Plaid Cymru wrth i Lywodraeth Cymru gyfaddef y dylai Cymru allu cynnal ei refferendwm Annibyniaeth ei hun

Adam_conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dweud y byddai diwygio’r Deyrnas Gyfunol yn y tymor hir yn ofer, yn dilyn cyhoeddi dogfen bolisi Diwygio ein Hundeb gan Lywodraeth Cymru.

Yn y ddogfen, cyfaddefodd Llywodraeth Cymru y dylai Cymru allu cynnal refferendwm ar annibyniaeth pe ceid mandad etholiadol i refferendwm o’r fath mewn etholiad y Senedd.

Yn ei dogfen bolisi sydd newydd ei chyhoeddi Diwygio ein Hundeb, dywedodd Llywodraeth Cymru fod y DG yn ‘gymdeithas wirfoddol o genhedloedd’ a ddylai fod yn agored i unrhyw un o’i rhannau ymadael.

Dywedai hefyd petai llywodraeth yn sicrhau ‘mandad etholiadol clir’ am refferendwm ar annibyniaeth, y dylai allu ddisgwyl i Senedd y DG wneud trefniadau ar gyfer cynnal un.

Fodd bynnag, aeth y papur ymlaen i ddweud fod Llywodraeth Cymru wedi ‘ymrwymo i’r Deyrnas Gyfunol’ ac yn gobeithio y byddai Cymru yn pleidleisio i aros yn y DG.

Dywedodd Plaid Cymru y dylid croesawu gwelliannau tymor-byr i gael Cymru’n ‘barod am annibyniaeth’, ond y dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ei hymdrechion nid ar achub yr undeb ond ar sicrhau’r arfau angenrheidiol i adeiladu ‘Cymru yfory’, megis pwerau benthyca a threthu llawn, cyfrifoldeb dros les, a llais rhyngwladol.

Dengys consesiwn Llywodraeth Cymru ar y cwestiwn o refferendwm annibyniaeth i Gymru fod y syniad o annibyniaeth yn symud o’r ymylon ac ‘i’r brif ffrwd’, yn ôl Plaid Cymru.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Does dim amheuaeth nawr y dylai Cymru allu cynnal refferendwm ar annibyniaeth.

“Mae’n siomedig – er nid yn syndod – fod Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i amddiffyn yr undeb hon nad oes modd ei amddiffyn.

“Dylid croesawu unrhyw gam tymor-byr sy’n paratoi Cymru ar gyfer annibyniaeth. Ond dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ar adeiladu Cymru yfory, nid achub yr undeb.

“Y gwir yw bod diwygio’r DG yn y tymor hir yn ofer. Gan ein bod ar hyn o bryd yn gweld trwy lanast Brexit, mae’r undeb hon yn caniatáu i’r Torïaid wneud y gwaethaf y gallant i Gymru.

“Cofiwch fod hyn hefyd yn dod gan Lywodraeth Cymru oedd yn ddigon bodlon i anfon pwerau’n ôl o’n Senedd ni i San Steffan.

“Ffansi llwyr, a bod yn hollol onest, yw’r syniad o gronni a rhannu risgiau ac adnoddau. Risg fu San Steffan erioed i Gymru, heb unrhyw wobr.

“Fel y gwelsom y mis diwethaf, mae cefnogaeth i annibyniaeth i Gymru yn uwch nac y bu erioed. Mae’n symud o’r ymylon i’r brif ffrwd – a fydd mân ddiwygiadau ddim yn atal ymdaith cenedl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.