"Gallai Cymru gael gwasanaeth gofal cenedlaethol ei hunan," meddai Plaid Cymru

care_service.jpg

Comisiwn nodedig y Blaid i gwrdd am y tro cyntaf i edrych ar sefydlu gwasanaeth gofal cenedlaethol yng Nghymru.

Gallai Cymru sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol ei hun i adlewyrchu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol presennol, meddai Plaid Cymru.

Bydd Comisiwn Gofal newydd a sefydlwyd gan Blaid Cymru - y cyntaf o'i math yng Nghymru, yn cwrdd am y tro cyntaf heddiw (Dydd Gwener) i brofi posibilrwydd datblygu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol Cymru ochr yn ochr â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Bydd y Comisiwn Gofal yn cael ei gadeirio gan Dr. Dai Lloyd AC, llefarydd cysgodol Plaid Cymru ar ofal cymdeithasol, a bydd yn cynnwys cynrychiolaeth o feysydd yn cynnwys llywodraeth leol, Iechyd a gofal cymdeithasol.

Cafodd cynnig Dr Dai Lloyd AC i sefydlu Comisiwn Gofal i ystyried creu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol ei basio’n ddiweddar gan Gyngor Cenedlaethol Plaid Cymru.

Meddai Dr Dai Lloyd AM llefarydd Plaid Cymru ar ofal cymdeithasol,

“Gofal yw gofal, boed hwnnw’n iechyd neu gymdeithasol.

Mae Plaid Cymru wedi dweud ers tro byd y dylai gofal cymdeithasol fod am ddim ar bwynt yr angen ac y dylid talu amdano o drethiant cyffredinol, yn yr un modd ag y mae’r GIG yn cael ei gyllido. 

Bu’n amlwg ers peth amser fod y ffordd y mae gofal cymdeithasol yn cael ei gyflwyno a’i gyllido yng Nghymru yn annheg, ac y gall roi cryn faich ariannol ar y teuluoedd hynny sydd ei angen.

Dywedodd Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol fod angen i ofal cymdeithasol fod yn flaenoriaeth wleidyddol a chyllidol uwch yng Nghymru, ac y mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i wneud yr union beth hwnnw.

Yr ydym wedi derbyn ymateb Llywodraeth Cymru yn eu strategaeth tymor hir 'Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ – sydd yn siomedig iawn ar lawer agwedd, dim newid mawr radical a mwy o’r un fath.

"Mae'r mater yn arbennig o argyfyngys yn wyneb y straen cynyddol sydd ar integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r pwysau sy'n wynebu'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r sefyllfa bresennol o godi tâl am ofal dementia a chlefydau niwrolegol cysylltiedig, ond nid ar gyfer cyflyrau iechyd eraill, yn anghyfiawnder na ellir barhau. Rhaid i ofal cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol gael cydraddoldeb o ran parch a statws o fewn y system iechyd a gofal cymdeithasol.

Sefydlwyd y GIG trwy ewyllys wleidyddol. Mae angen i ofal cymdeithasol gael yr un parch ag a gaiff iechyd, a dyna pam y sefydlodd Plaid Cymru eu Comisiwn Gofal eu hunain gyda’r dasg o ystyried Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru – y cyntaf un o’i fath.

Rydym eisiau gweld gweledigaeth glir am Ofal Cymdeithasol yng Nghymru fyddai’n radical, yn cael ei arwain yn genedlaethol , ac yn cael ei gyflwyno ledled Cymru i fynd i’r afael â’r pwysau ar ein gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru." 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.