Rhaid gwella cyllid ysgolion a rhoi’r hyfforddiant angenrheidiol i athrawon neu gallai’r cwricwlwm newydd fod yn 'drychinebus'

33182209216_be8d9bb708_o.jpg

Mewn ymateb i gyhoeddi’r drafft o gwricwlwm i Gymru, mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai’r holl brosiect o ddiwygio’r cwricwlwm fethu oni fydd cyllideb ysgolion yn cael eu rhoi mewn cyflwr gwell, ac oni fydd athrawon yn cael mynediad at y datblygiad proffesiynol mae arnynt ei angen i allu cyflwyno’r cwricwlwm.

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Siân Gwenllian AC:

Mae potensial i’r cwricwlwm newydd chwyldroi profiad dysgu plant a phobl ifanc yng Nghymru.

“Ond os na fedr ysgolion flaenoriaethu datblygu ffyrdd hollol newydd o weithio’n lleol ac os nad oes digon o gyfleoedd hyfforddi a datblygu proffesiynol i athrawon, ac yn anad dim, oni fydd cyllid ysgolion yn gwella, gallai’r holl fenter fod yn drychinebus i genedlaethau’r dyfodol

“Bu Plaid Cymru yn fras gefnogol i’r egwyddorion y tu ôl i’r diwygio mawr hwn, ond maent hefyd wedi bod yn ymwybodol o bryderon cynyddol am ei weithredu a leisiwyd gan y proffesiwn dysgu. Dywed arbenigwyr y bydd y cwricwlwm newydd yn rhy gyffredinol ac y bydd llawer yn cael ei adael i athrawon unigol.

“Mae diffyg hyfforddiant digonol a datblygu proffesiynol ynghylch y newid enfawr hwn hefyd yn peri pryder. Mae angen cyllido newidiadau mor sylfaenol yn ddigonol, ond mae’r cyfnod hwn yn un pryd y mae cyllidebau ysgolion yn gostwng.

“Cred Plaid Cymru y dylai’r cwricwlwm adlewyrchu profiadau Cymreig a hanes Cymru yn ogystal â rhoi i’n pobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer bywyd modern a byd gwaith. Rwy’n edrych ymlaen at weld manylion hyn.

“Bydd y cam nesaf yn hanfodol ac yr wyf yn edrych ymlaen at wrando ar yr adborth ac i ymwneud yn gadarnhaol â’r ddadl bwysig hon.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.