‘Cynnig Brexit Llywodraeth Lafur Cymru yn gwbl annigonol’

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn bwriadu cymu nol ar Brexit yn hytrach nag amddiffyn buddiannau Cymru unwaith yn rhagor, meddai Steffan Lewis AC.

Ar ôl addo pleidlais ystyrlon yn y Senedd ar Gytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol Theresa May, maen nhw wedi cyflwyno cynnig sydd ond yn nodi’r ffeithiau heb osod safbwynt clir gan Lywodraeth Cymru ar faterion gwleidyddol mwyaf ein hoes.

Yn siarad o flaen y bleidlais, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol Steffan Lewis AC:

“Mae’r cynnig mae Llywodraeth Cymru wedi ei gyflwyno yn gwbl annigonol ac yn cynrychioli methiant i roi arweiniad yn ystod y cyfnod mwyaf arwyddocaol yn hanes datganoli.

“Yr wythnos diwethaf yn San Steffan fe wnaeth Jeremy Corbyn gyhuddo Theresa May o gynnig ‘dewislen amwys o opsiynau yn hytrach na chynllun ar gyfer y dyfodol’, ond eto yma yng Nghymru mae’r llywodraeth Lafur yn wneud yn union yr un fath.

“Dyw e ddim yn dderbyniol i Lafur gilio rhag materion mwyaf ein hoes gan flaenoriaethu papuro dros y craciau yn eu plaid eu hunain yn hytrach na gweithredu er lles Cymru.

“Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno gwelliannau ystyrlon fydd yn gorfodi ACau i gymryd safbwyntiau sylweddol ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Dollau Ewropeaidd, gwrthod Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol a chefnogi Pleidlais y Bobl yn ddiamwys, gan gynnwys opsiwn i aros yn yr UE.

“Byddwn yn erfyn ar ACau i chwilio eu cydwybod ac ystyried cefnogi gwelliannau Plaid Cymru fel bod y Senedd yn gyrru neges glir i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol nad ydym yn rhoi caniatâd ar gyfer Brexit niweidiol fyddai’n brifo economi Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.