Llywodraeth Cymru yn gadael Cymru’n ddiamddiffyn wrth i Lywodraeth y DG gyhoeddi eu strategaeth economaidd

Rhaid i’r Llywodraeth Lafur o’r diwedd gyhoeddi’r strategaeth economaidd wedi hir oedi

00_Adam_Price_AC.jpg

Bydd economi Cymru’n cael yn cael ei adael yn ddiamddiffyn oni fydd yn cyhoeddi ei strategaeth economaidd ei hun, rhybuddiodd Plaid Cymru.

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth y DG eu strategaeth economaidd, gan ganolbwyntio ar y pum elfen sy’n angenrheidiol yn eu barn hwy i gynyddu cynhyrchedd. Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price, fod Llywodraeth y DG wedi gosod allan eu blaenoriaethau eu hunain, fyddai’n anwybyddu anghenion Cymru.

Dywedodd Adam Price fod y ffaith fod Llywodraeth Cymru yn llusgo eu traed cyn cyhoeddi strategaeth economaidd yn awr yn costio’n ddrud i fusnesau Cymru. Parhaodd Llywodraeth Cymru i ohirio dyddiad cyhoeddi eu strategaeth economaidd eu hunain dro ar ôl tro – roedd i fod i’w gyhoeddi yng ngwanwyn 2017.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price:

“Roedd eisoes yn bwysig i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu strategaeth economaidd eu hunain, a hwythau wedi gohirio ei ddyddiad cyhoeddi ers mwy na chwe mis, ond mae’n hollol hanfodol bellach. Wrth i Lywodraeth y DG gyhoeddi eu strategaeth economaidd heddiw, gan ganolbwyntio ar eu blaenoriaethau eu hunain, mae Cymru’n cael ei gadael yn ddiamddiffyn gan lywodraeth sydd mor ddi-glem na all hyd yn oed gynhyrchu ei strategaeth ei hun.

“Bwriadwyd ei gyhoeddi gyntaf yng ngwanwyn 2017, ond does dim golwg eto o strategaeth economaidd hir-ddisgwyliedig Llywodraeth Cymru. Yn y cyfamser, mae economi Cymru wedi llithro’n ôl o ran cynhyrchedd ac y mae cyflogau’n gostwng. Mae angen i Lywodraeth Cymru gyflwyno eu targedau eu hunain a nodi eu meysydd twf eu hunain er mwyn i ni allu craffu ar eu perfformiad.

“Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n agor pum swyddfa newydd dramor i roi hwb i fasnach wedi Brexit. Mae hyrwyddo Llywodraeth Cymru dramor yn hanfodol er mwyn rhoi hwb i fasnach, ond dengys tystiolaeth, oni fydd hyn yn rhan o gynllun economaidd economaidd, na chaiff unrhyw effaith.

“Mae diffyg meddwl strategol yn y llywodraeth ar fater yr economi, ac o ganlyniad, mae’r gymuned fusnes yng Nghymru wedi’i gadael mewn limbo. Mae’n bryd cael cynllun strategol ar gyfer economi Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.