‘Mae isadeiledd rheilffyrdd Cymru ar chwâl, ac yn fwy priodol i’r 19eg ganrif na heddiw’

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn galw am “chwyldro rheilffyrdd” i ddatrys system reilffyrdd ffaeledig Cymru.

Mae angen “chwyldro rheilffyrdd” er mwyn gwella “isadeiledd rheilffyrdd Cymru sydd ar chwâl ac yn fwy priodol i’r 19eg ganrif na heddiw”, yn ôl Plaid Cymru.

Bydd arweinydd y blaid, Adam Price AC, yn teithio o Gaerdydd i Ynys Môn heddiw ar gyfer y penwythnos ymgyrchu olaf cyn yr etholiad wythnos nesaf.

Yn ystod nifer o’r dadleuon teledu, mae Mr Price wedi tynnu sylw at y ffaith fod Cymru’n derbyn nid mwy na 1% o wariant isadeiledd rheilffyrdd Cymru, er fod ganddi ryw 5% o’r boblogaeth.

Gan nad oes yna gyswllt trên hawdd rhwng y gogledd a’r de, bydd siwrne Mr Price i’r gogledd yn cymryd toc llai na phum awr ac yn cynnwys chwe gorsaf yn Lloegr.

Fel rhan o’i Chwyldro Swyddi Gwyrdd arfaethedig sy’n werth £20 biliwn, mae maniffesto Plaid Cymru yn ymrwymo’r blaid i ailwampio isadeiledd rheilffyrdd Cymru drwy: 

  • greu rheilffordd traws-Cymru, ailagor y llinell rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth gydag ail ran i’r gwaith i gysylltu’r gogledd gyda’r de;
  • ailagor hen linellau’r Cymoedd gorllewinol;
  • trydaneiddio pob prif llinell erbyn 2030 yn ogystal â llinellau’r Cymoedd;
  • adeiladu super-Metro newydd i’r de ddwyrain gyda gorsafoedd yn gweithredu fel canolfannau datblygu;
  • adeiladu metro Bae Abertawe a’r Cymoedd gorllewinol, a metro yn y gogledd ddwyrain; ac
  • adeiladu Cross-rail 50 cilomedr cyflym i’r Cymoedd, i gysylltu Porth i Bont-y-pŵl.

Wrth siarad cyn ei siwrne, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Bydd unrhyw un sydd erioed wedi ceisio teithio o gwmpas Cymru ar y trên yn gwybod yn iawn mai’r hyn sydd gennym ni yw system reilffyrdd ar chwâl, sydd yn fwy priodol i’r 19eg ganrif na heddiw.

“Mae gyda ni yng Nghymru ryw 5% o boblogaeth y DU ond dim ond rhyw 1% o fuddsoddiad mewn rheilffyrdd. Mae gyda ni drydaneiddio wedi’i ganslo tra bo HS2 yn bwrw ymlaen. Peidiwch sôn am cyswllt cyflym rhwng y gogledd a’r de, does gan Gymru ddim hyd yn oed cyswllt araf rhwng y gogledd a’r de.

“Yr hyn sydd ei angen ar Gymru yw chwyldro rheilffyrdd, a dyna mae Plaid Cymru’n gynnig drwy ein Chwyldro Swyddi Gwyrdd. Byddwn yn creu rheilffordd traws-Cymru trwy ailagor y llinell rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth ac ymlaen i’r gogledd, byddwn yn trydaneiddio pob prif llinell, byddwn yn adeiladu metro yn y de ddwyrain a’r gogledd ddwyrain, a byddwn yn adeiladu Cross-rail newydd i’r Cymoedd.

“Dan lywodraethau’r ddwy blaid fawr yn San Steffan, mae isadeiledd rheilffyrdd Cymru wedi chwalu. Ni yw’r blaid sy’n cynnig system reilffyrdd fodern sy’n briodol ar gyfer yr 21ain ganrif.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.