“Dylai Llywodraeth y DG fod yn onest a dweud wrthym os na fydd morlyn llanw Abertawe yn digwydd”

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Wrth i ben-blwydd yr adroddiad sy’n cefnogi achos morlyn llanw Bae Abertawe nesáu, mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Simon Thomas, wedi galw ar Lywodraeth y DG i fod yn onest ynghylch ei dynged.

Dywedodd Simon Thomas ei bod yn edrych yn annhebygol y byddai morlyn y llanw’n cael ei godi wedi iddo gael ai adael allan o strategaeth ddiwydiannol Llywodraeth y DG.

Dywedodd Simon Thomas, ar ben-blwydd Adolygiad Hendry a gefnogodd forlyn llanw Bae Abertawe, y dylai Llywodraeth y DG fod yn onest gyda phobl.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Simon Thomas:

“Bron i flwyddyn yn ôl, cefnogodd Adolygiad Hendry gynlluniau a morlyn llanw Bae Abertawe a datganodd y byddai’n ddewis “heb ddifaru”. Mae misoedd wedi mynd heibio, ac nid yw Llywodraeth y DG eto wedi cefnogi’r cynllun. Yn ystod y cyfnod hwn, cyhoeddodd eu rhestr o brosiectau seilwaith sydd ar y gweill, ac nid oedd y morlyn llanw wedi ei gynnwys.

“Mae pobl yng Nghymru yn obeithiol y caiff y dechnoleg arloesol newydd hon ei datblygu ar stepen y drws, ac y mae ein gwleidyddion ac arbenigwyr wedi cefnogi’r cynlluniau. Ond os yw Llywodraeth y DG am wrthod cynlluniau am forlyn llanw Bae Abertawe yna rhaid iddynt fod yn onest a dweud hynny. Rhaid iddynt beidio â bod mor chwit-chwat.

“Gallai Cymru arwain y byd mewn technoleg werdd. Mae gennym beth o’r deunyddiau crai gorau yn y byd, a phetaem yn gallu datblygu’r seilwaith i harneisio hynny, gallem gael effaith enfawr ar leihau ein hôl troed carbon.

“Petai gan Gymru’r grym dros ein hadnoddau naturiol, yna gallasem fod wedi cymeradwyo cynlluniau morlyn y llanw ers tro byd. Dyna pam y bydd Plaid Cymru yn parhau i bledio’r achos dros ddatganoli adnoddau naturiol Cymru yn llawn, a byddwn yn parhau i hyrwyddo datblygu’r prosiect arloesol a phwysig hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.