Plaid Cymru yn galw am ddiwedd i daliadau eithafol Galw Iechyd Cymru wedi i fenyw gael bil o £20 am alwad ffôn

Mam yn cael bil am geisio cyngor i’w merch sâl00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth, wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ddileu eu rhif 0845 Galw Iechyd Cymru rhag i bobl beidio gael biliau eithafol o uchel.

Daw hyn wedi i un fenyw gael bil o £20 am alwad ffôn yn ceisio cyngor am ei merch, oedd yn sâl. Tra bod y llywodraeth yn rhoi prawf ar rif ffôn 111 am ddim mewn rhai ardaloedd, ond ffoniodd Carys Edwards, sydd heb linell tir, y rhif 0845 o’i ffôn symudol.

Mae Rhun ap Iorwerth wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd yn galw arno i ddileu’r rhif 0845 cyfradd uwch.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth:

“Nid yw’n iawn fod pobl yn cael biliau eithafol o uchel am geisio cyngor meddygol. Cred Plaid Cymru mewn GIG sydd am ddim i bawb ar bwynt ei gyflwyno, ac y mae hynny yn cynnwys y bobl hynny sy’n ceisio cyngor meddygol.

“Tra bod Llywodraeth Lafur Cymru yn annog pobl i geisio dewisiadau eraill yn lle meddygon teulu i ysgafnhau’r baich ar wasanaethau gofal sylfaenol, nid yw’n dderbyniol fod tâl mor uchel yn cael ei godi arnynt am ffonio Galw Iechyd Cymru, yn enwedig gan nad yw’r gwasanaeth 111 am ddim ar gael ym mhobman. Mae codi £20 am alwad ffôn yn warthus ac yn mynd yn hollol groes i holl ethos y GIG.

“Rwyf eisiau gweld dileu’r rhif 0845 fel mai dim ond taliadau galwad lleol fydd yn gymwys hyd nes y bydd y rhif rhadffôn 111 ar gael ym mhob rhan o’r wlad.”

Meddai Carys Edwards, a gafodd fil o £20 am ddefnyddio gwasanaeth Galw Iechyd Cymru:

“Yn ddiweddar, bu’n rhaid i mi ffonio Galw Iechyd Cymru oherwydd bod fy merch ifanc yn sâl. Ffoniais o’m ffôn symudol oherwydd, fel llawer o bobl eraill, does gennym ni ddim llinell tir. Roeddwn yn siomedig iawn gweld fod yr alwad ffôn wedi costio bron £20 i mi pan dderbyniais fy mil yn ddiweddarach y mis hwnnw. Gwn fod galwadau ffôn symudol yn aml yn costio mwy na galwadau ffôn llinell tir ond mae hyn yn annerbyniol o uchel. Oherwydd y gost, rwy’n annhebygol o ddefnyddio Galw Iechyd Cymru eto.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.