Senedd I Gynnal Dadl Wrth I Ymprydiwr O Gwrdiad Cymreig Gyrraedd Diwrnod 94 Ei Streic Newyn

52743192_118622789269714_7080382234611417088_o.jpg

Mae Cwrdiad o Gymro o Gasnewydd wedi cyrraedd diwrnod 94 o’i streic newyn wrth i’r Senedd baratoi i bleidleisio ar undod gyda’r gymuned Gwrdaidd.

Petai’n cael ei basio, byddai’r cynnig yn golygu mai Cymru fyddai’r genedl gyntaf ledled y byd trwy ei llywodraeth a’i Senedd i ddangos undod gyda’r ymprydwyr Cwrdaidd.

Mae dadl a gyflwynwyd gan Blaid Cymru yn cynnig fod Llywodraeth Cymru, ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ysgrifennu at y Pwyllgor Atal Poenydio yn galw arnynt i ymweld â Charchar Imrali i asesu cyflwr Abdullah Öcalan, yr arweinydd Cwrdaidd.

Mae’r Cwrdiad Cymreig Imam Sis o Gasnewydd ar streic newyn ers Rhagfyr 17. Mae ar hyn o bryd yn byw ar dabledi fitamin B1 a B12, ac un lemonêd ffres y dydd, wedi’i ategu gan de perlysieuol a dŵr hallt.

Taniwyd y streiciau newyn gan Leyla Güven, AS Cwrdaidd a etholwyd yn ddemocrataidd i senedd Twrci, a fu bellach ar streic newyn ers dros 120 diwrnod ac sy’n agos at farw. Mae’n galw am ddiwedd i ynysu’r arweinydd Cwrdaidd Abdullah Öcalan yn y carchar. Gwrthodwyd mynediad at gyfreithwyr a’i deulu i arweinydd plaid Gweithwyr Cwrdistan (PKK), sydd wedi ei ddal yn bennaf ar ei ben ei hun gan Dwrci ers 1999.

Y penwythnos hwn, Zülküf Gezen, carcharor gwleidyddol, oedd yr ymprydiwr cyntaf i farw.

Dywedodd AC Plaid Cymru a’r gweinidog cysgodol dros faterion rhyngwladol, Delyth Jewell,

“Mae gan Lywodraeth Cymru yn awr Weinidog Cabinet dros Gysylltiadau Rhyngwladol. Onid yw’n ddyletswydd ar y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru i gydnabod a chefnogi’r rhan mae dyn o Gasnewydd yn chwarae ar hyn o bryd mewn ymdrech ryngwladol dros gyfiawnder, cydraddoldeb a hawliau dynol?

“Y cyfan rydym yn gofyn amdano yw i Lywodraeth Cymru ar ran y Cynulliad i ysgrifennu at y Pwyllgor Atal Poenydio i ymweld â Charchar Imrali i asesu cyflwr Abdullah Öcalan.

“Mater o hawliau dynol yw hyn a rhaid cynnal  ymrwymiadau hawliau dynol sylfaenol yn Nhwrci fel y cam cyntaf tuag at y nod yn y pen draw y dymunwn oll ei weld – ateb heddychlon, gwleidyddol i’r cwestiwn Cwrdaidd yn Nhwrci.

“Rydym yn rhedeg allan o amser. Heddiw, mae Imam ar ddiwrnod 94 ei streic newyn. Nawr mae’n ei chael yn anodd llyncu hylif ac fe fydd bron yn sicr o farw rhwng diwrnodau 100 a 150 os bydd ei ympryd yn parhau.

“Pan fo cynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd yn cael eu harestio a’u carcharu dim ond am gynrychioli eu pobl, rhaid i ni sefyll a chodi llais. Yn wyneb y dewrder, y gwrhydri a’r arweiniad a ddangosir gan Imam, yr ymprydwyr newyn a’r holl bobl Gwrdaidd, mae gan Gymru ddyletswydd i sefyll mewn undod gyda hwy oll dros ryddid, yn erbyn gorthrwm.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.