“Mae’r llanw’n troi” ar annibyniaeth i Gymru

32521158137_e557205cb1_k.jpg

Mae’r “llanw’n troi” ar annibyniaeth i Gymru, yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Wrth siarad cyn yr Orymdaith gyntaf dros annibyniaeth i Gymru a gynhelir yng Nghaerdydd heddiw ac a drefnwyd gan AUOB Cymru, dywedodd Adam Price fod pobl yn “deffro” i’r syniad fod annibyniaeth yn normal.

Dywedodd Mr Price fod degawdau o esgeulustod gan Lywodraeth y DG wedi arwain at dlodi yng Nghymru a bod hynny, ynghyd â  llanast Brexit, wedi bod yn ddigon i ddangos nad oedd San Steffan “yn ffit” i lywodraethu na chynrychioli Cymru.

Crybwyllodd dwf gwahanol fudiadau llawr-gwlad gan gynnwys Yes Cymru, Undod, AUOB a Chefnogwyr Pêldroed Cymru dros Annibyniaeth fel arwydd fod agweddau tuag at annibyniaeth i Gymru yn newid.

Dywedodd  Arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Ers llawer blwyddyn, mae ein hawydd i weld Cymru annibynnol wedi ymddangos yn rhywbeth  pell. Ond mae’r llanw’n troi, y gorymdeithiau yn chwyddo a’r lleisiau’n uwch.

“Mae degawdau o esgeulustod gan San Steffan wedi arwain at dlodi a thanfuddsoddi. Mae traean o’n plant yn byw mewn tlodi cymharol, a does ond rhaid i chi edrych afr anhrefn Brexit i weld nad yw San Steffan yn ffit i lywodraethu na chynrychioli Cymru.

“Mae pobl yn deffro i’r syniad fod annibyniaeth yn normal ac mai’r ateb i’n problemau yng Nghymru yw cymryd ein dyfodol i’n dwylo ein hunain.

“Mae mudiadau llawr-gwlad fel Yes Cymru, Undod, AUOB a Chefnogwyr Pêldroed Cymru dros Annibyniaeth, ail-baentio Cofiwch Dryweryn a gig Yes is More lle gwerthwyd pob tocyn, yn dangos fod hyder newydd yn nyfodol Cymru fel cenedl annibynnol.

“Dychmygwch yr hyn y gallai gwlad allblyg, decach, flaengar a chroesawgar gyda’r holl fecanwaith democrataidd ac economaidd angenrheidiol a lle gall unrhyw un sydd eisiau bod yn Gymro neu Gymraeg alw Cymru’n gartref, gyfrannu i’r byd.

“Heddiw, byddaf yn falch o orymdeithio gyda ‘nghyd-ddinasyddion o bob cwr o Gymru i ddatgan yn hyderus mai’r dyfodol disgleiriaf oll i Gymru yw un fel cenedl annibynnol wrth galon Ewrop.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.