Dylai Llywodraeth Cymru wrthwynebu cynllun uno Tata

Adam Price yn rhybuddio am “fygythiad amlwg i fodolaeth gwaith Port Talbot”

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price y dylai Llywodraeth Cymru wrthwynebu’r cynlluniau i uno Dur Tata a Thyssenkrupp yn niffyg ymrwymiad yn y tymor hwy i barhad Port Talbot na’r hyn sydd ar gael eisoes.

Dywedodd Adam Price fod yr uno yn fygythiad clir i fodolaeth Port Talbot a galwodd ar Lywodraeth Cymru i ysgrifennu at Awdurdod Cystadleuaeth y DG ac Ewrop i’w wrthwynebu.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price:

“Bydd uno’r ddau gawr dur Ewropeaidd hyn yn arwain at frwydr waedlyd am swyddi. Gyda 27,000 o weithwyr dur yn yr Almaen, a chyngor gwaith ac undebau mewn safle gryfach o lawer, nid yw’n frwydr y byddwn ni yng Nghymru yn ei hennill.

“Mae The Llywodraeth Cymru, wrth groesawu’r datblygiad hwn, yn dangos yr un hunan-fodlonrwydd llipa sydd yn falltod ar eu holl bolisi economaidd.

“Am unwaith yn eu bywydau, fe ddylent sefyll yn y bwlch a brwydro.”

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ddur, Bethan Jenkins:

“Y pryder yw y bydd Tata yn manteisio ar y cyfle hwn i sleifio allan o rai o’u hymrwymiadau. Fe wnaed addewidion i’r gweithlu ynghylch buddsoddi a sicrwydd swyddi a phensiynau. Rhaid iddynt gadw’r addewidion hynny. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru hefyd addewidion go fawr, a rhaid gwarantu’r rheiny.

“Rhaid i ni gofio fod penaethiaid Tata wedi cael £25 miliwn mewn bonysau ac i Lywodraeth Cymru roi £13 miliwn iddynt. Bydd unrhyw awgrym y gallant osgoi neu geisio gwadu’r ymrwymiadau a wnaethant yn cael ei wrthwynebu’n gryf iawn gan bawb ym Mhort Talbot.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.