‘Bobl flaengar Cymru, peidiwch digalonni’

Steffan_Lewis_C9C1533.jpg

Steffan Lewis yn addo peidio â rhoi’r gorau i frwydro dros aelodaeth o’r farchnad sengl

Mae Steffan Lewis AC, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, wedi galw ar bobl flaengar yng Nghymru i barhau i frwydro am y fargen Brexit orau i Gymru, yn dilyn araith gan y Prif Weinidog Theresa May heddiw. Yn ei haraith, datganodd y Prif Weinidog ei chynllun ar gyfer Brexit, gan wneud yn glir am y tro cyntaf ei bwriad i’r DG adael y farchnad sengl.

 

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio, gyda 67% o allforion Cymru yn mynd i’r UE yn 2015, fod aelodaeth o’r farchnad sengl yn hanfodol i’r economi. Gallai penderfyniad Llywodraeth San Steffan i adael y farchnad sengl beryglu hyd at 200,000 o swyddi yng Nghymru sy’n gysylltiedig â’r UE.

Meddai Steffan Lewis, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit:

“Rhaid i araith y Prif Weinidog heddiw fod yn alwad i bobl flaengar yng Nghymru. Mae penderfyniad sefydliad San Steffan i lusgo’r DG allan o’r farchnad sengl, ar waethaf y perygl o drychineb economaidd fyddai’n deillio o hynny, yn frad ar y gyfran helaeth o’r boblogaeth a bleidleisiodd i Aros a’r rhai a bleidleisiodd i Adael wedi credu celwyddau’r Ymgyrch Adael. Byddai’r rhan fwyaf o bobl yn uno y tu ôl i fargen deg ar Brexit er lles yr economi.

“Sut bynnag y mynnwch ddehongli canlyniad y reffernedwm, a heb faniffesto na phapur gwyn mae ei ystyr yn dal yn hollol agored i’w ddehongli, doedd dinistr economaidd ddim ar y papur pleidleisio. Mae parhau yn aelod o’r farchnad sengl yn hanfodol i Gymru. Aiff 67% o’n hallforion i’r UE, sy’n fwy nac unrhyw ran arall o’r DG. Mae 200,000 o swyddi yng Nghymru yn gysylltiedig â’r UE. Mae perygl i’r Toriaid roi eu llofnd ar warant angau economaidd Cymru.

“Allwn ni ddim gorbwysleisio’r bygythiad ddaw o fargen wael i Gymru. Mae ein heconomi, ein gwasanaethau cyhoeddus, hyd yn oed ein hunaniaeth genedlaethol oll mewn perygl ym Mhrydain Brexit. Ond allwn ni ddim digalonni. Rhaid i ni barhau â’r frwydr i adeiladu’r genedl flaengar y gall Cymru fod, un sy’n edrych tuag allan. Mae arnom angen mudiad meddylgar, blaengar a chynhwysol sy’n parhau i bledio achos perthynas agos Cymru gyda’n cymdogion agosaf a’n cyfeillion yn Ewrop. Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i chwarae ein rhan ni.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.