“Y Mesur Diddymu adweithiol yw’r bygythiad mwyaf i hunaniaeth Gymreig mewn hanes modern”: Leanne Wood

00_Leanne_Wood_AC.JPG

Arweinydd Plaid Cymru yn rhybuddio fod angen Mesur Parhad Llywodraeth Cymru yn fwy nag erioed

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi rhybuddio fod Mesur Diddymu Mawr Llywodraeth y DG, a gyhoeddwyd ddoe, yn fygythiad mawr i Gymru. Rhybuddiodd fod Llywodraeth Lafur Cymru “yn anfaddeuol” wedi anwybyddu cyfleoedd i atal ymgais y Llywodraeth Dorïaidd i gipio grym trwy fethu a chyflwyno Mesur Parhad i amddiffyn buddiannau Cymru.
Dywedodd Leanne Wood mai cam sinigaidd yw’r Mesur Diddymu gan Lywodraeth y DG a fwriadwyd i danseilio senedd Cymru cyn iddi gael amser i ddod i oed.
Galwodd unwaith eto ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Mesur Parhad fel mater o frys.
Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:
“Mae’r Mesur Diddymu yn rhoi i lywodraeth San Steffan y pŵer i ddiystyru unrhyw gyfraith Gymreig sydd, yn eu barn hwy, yn “anghyson” â’u deddfwriaeth eu hunain. Cam sinigaidd yw hwn gan y llywodraeth Geidwadol a fwriadwyd i lyffetheirio ein hegin-senedd yng Nghymru cyn iddi ddod i oed. Rwyf eisiau helpu i adeiladu senedd Gymreig sy’n creu deddfau er budd pobl ein cenedl, yn hytrach na blaenoriaethau San Steffan sydd, hyd yma, wedi golygu hyrwyddo ac amddiffyn buddiannau bancwyr a budr-elwyr mewn eiddo.
“Dyw hyn yn ddim mwy nag ymgais i fachu grym gan y Ceidwadwyr sydd yn bygwth ein llusgo’n ôl i amser cyn bodolaeth y Cynulliad a phan oedd pobl Cymru yn derbyn gorchmynion oddi uchod trwy system debyg i un ‘llywodraethwr cyffredinol’.
“Y Mesur Diddymu yw’r bygythiad mwyaf i Gymru a welsom yn ddiweddar, ac y mae’n sefyllfa a ragwelwyd gan Blaid Cymru. I amddiffyn Cymru, rhoes Plaid Cymru fisoedd yn ôl gynnig gerbron am Fesur Parhad i warchod a hyrwyddo buddiannau Cymru, a methodd Llafur y cyfle hwn.
“Mae arnom angen Mesur Parhad, a hynny rhag blaen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.