“Pobl ifanc fydd yn penderfynu etholiad Ewrop”

44246073855_f3f9619651_o.jpg

Mae un o’r ymgeiswyr ieuengaf yn etholiad Ewrop wedi dweud mai pobl ifanc a myfyrwyr fydd yn penderfynu canlyniad yr etholiad.

Bu Carmen Smith o Blaid Cymru, 23, yn aelod arweiniol o ymgyrch Pleidlais y Bobl a’r mudiad pobl ifanc For Our Future’s Sake (FFS). Bu’n ddirprwy lywydd UCM Cymru o 2016-18.

Dywedodd Carmen Smith, sy’n ymgeisydd y Blaid am yr ail le, fod pobl ifanc yn ddig o weld eu ‘dyfodol yn cael ei rwygo oddi wrthynt’ gan Brexit. Mae’n annog pobl ifanc a myfyrwyr i gofrestru cyn yr etholiad, ac i ddefnyddio eu pleidlais i ddangos ‘eu bod wedi cael digon’.

Yn ei sylw, meddai Carmen Smith:

“Wnaeth pobl ifanc a myfyrwyr ddim pleidleisio dros y llanast Brexit hwn. Nid dyma’r dyfodol maent eisiau. Maent eisiau i Gymru elwa o fod  wrth galon Ewrop.

“Mae eu dyfodol Ewropeaidd yn cael ei rwygo oddi wrthynt gan sefydliad San Steffan sydd allan o gysylltiad â’r mwyafrif helaeth o bobl ifanc a myfyrwyr.

“Gall pobl ifanc ddangos i San Steffan ein bod wedi cael digon - os byddwn yn defnyddio ein pleidleisiau. Gallwn ni benderfynu’r etholiad hwn. Y terfyn amser i gofrestru i bleidleisio yw dydd Mawrth, Mai 7.

“Fy neges i fyfyrwyr a phobl ifanc yn yr etholiad hwn yw: os deuwn at ein gilydd, gallwn gymryd ein dyfodol i’n dwylo ni. Mater i ni yw gwneud i Gymru gyfrif.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.