Cadarnhau ffordd Osgoi Caernarfon a Bontenewydd yn ‘fuddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru’

bypass.jpg

Cadarnhad bydd ffordd Osgoi Caernarfon a Bontenewydd yn mynd yn ei flaen yn ‘fuddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru’.

Yn ymateb i gyhoeddiad heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, bydd Ffordd Osgoi A487 Caernarfon a Bontnewydd yn mynd rhagddo, meddai Sian Gwenllian AC Arfon,

"Mae hyn yn fuddugoliaeth ysgubol i ymgyrch barhaus Plaid Cymru i weld bod ffordd osgoi A487 Caernarfon a Bontnewydd yn mynd yn ei flaen. Mae Plaid Cymru wedi bod yn ymgyrchu ers tro i weld y datblygiad pwysig hwn yn digwydd a heddiw rydym yn croesawu'r datganiad hir ddisgwyliedig gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y ffordd osgoi newydd yn hwb mawr i'n heconomïau cenedlaethol a lleol, yn cryfhau ein is-adeiledd, yn rhoi mwy o gyfleoedd cyflogaeth i'n trigolion - yn ogystal â rhoi manteision cymdeithasol hirdymor.

Edrychaf ymlaen yn awr i weld y prosiect hwn yn datblygu a byddaf yn dal Llywodraeth Cymru yn atebol i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gwblhau erbyn 2021 fel yr addawyd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.