Amserlen cyfraith Brexit Llywodraeth Prydain yn “warth democrataidd”

44499356734_abf6ec47f7_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu amserlen arfaethedig Llywodraeth Prydain ar gyfer gwthio eu Mesur Cytundeb Ymadael drwodd, gan ei alw yn “warth democrataidd”.

Cadarnhaodd Jonathan Edwards AS y byddai Plaid Cymru yn gweithio gyda phleidiau eraill i geisio newid amserlen y Mesur, yn ogystal â diwygio’r ddeddfwriaeth ei hun.

Mae’r Blaid heno (21 Hydref) wedi cyflwyno ‘gwelliant rhesymedig’ i’r Mesur yn amlinellu pam na fyddant yn ei gefnogi ar y cyfnod hwn, ac yn galw am gynnwys llais i’r Senedd dros y ddeddfwriaeth ac unrhyw gytundebau masnach yn y dyfodol, asesiadau effaith ar y cytundeb arfaethedig, a’r angen am refferendwm cadarnhau.

Mae gwelliannau rhesymedig yn ffordd o fynegi pam fod ASau  yn dewis gwrthod deddfwriaeth ar y ffurf y’i cyflwynwyd yn Nhŷ’r Cyffredin.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Mae gadael ar y gweill, ond ni chawsom asesiadau effaith o gwbl i ddweud wrthym sut y bydd yn effeithio ar y cymunedau yr ydym ni’n eu cynrychioli. 

“Nawr mae gennym ddeddfwriaeth, ond dim ond ychydig oriau i ddarllen, deall a chynnig newidiadau iddo. Mae hyn yn warth democrataidd.

“All neb gredu mai peth fel hyn yw cymryd rheolaeth yn ôl.

“Fe wnawn geisio newid yr amserlen a’i gwneud yn addas at y diben. Mae hynny yn golygu rhoi i’r seneddau datganoledig lais yn y gyfraith hon a chytundebau masnach y dyfodol, gan y bydd y naill a’r llall yn cael effaith sylfaenol ar eu cyfrifoldebau. Mae’n golygu cael yr asesiadau effaith y mae arnom eu hangen er mwyn gwybod beth mae’r cytundeb honedig hwn yn olygu mewn gwirionedd i swyddi a chyflogau ein hetholwyr.

“Yn anad dim, mae’n golygu sicrhau terfyn democrataidd i’r broses hon trwy refferendwm cadarnhau – llais terfynol.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-10-22 11:48:54 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.