Arweinydd Plaid Cymru yn talu teyrnged i ddioddefwyr Aberfan

Wrth siarad 50 mlynedd wedi trychineb Aberfan, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Ni all neb beidio â theimlo dwyster y trychineb a ddisgynnodd ar Aberfan ar Hydref 21 1966.

“Gwnaeth y tipiau glo a gladdodd Ysgol Gynradd Pantglas, ynghyd â nifer o dai a fferm, newid y gymuned agos hon am byth.

“Byddai colli 144 o fywydau mewn trychineb yn newyddion brawychus ynddo’i hun, ond roedd y ffaith fod mwyafrif llethol y bywydau a gollwyd – 116 ohonynt – yn blant ifanc yn gwneud yr hyn ddigwyddodd gymaint yn fwy dychrynllyd a dirdynnol.

“Diffoddwyd bywydau cenhedlaeth gyfan yn y pentref cyn iddynt allu blodeuo. Gwadwyd cyfle i genhedlaeth gyfan o oedolion, teidiau a neiniau weld eu plant yn prifio.

“I’r sawl a oroesodd, byddai’r cof am yr hyn a ddigwyddodd yn gysgod drostynt am weddill eu hoes.

“Hyd yn oed wedi hanner canrif, nid yw’r ffeithiau am drychineb Aberfan ddim mymryn llai cywilyddus, ac y maent yn atseinio trwy Gymru.”

Ychwanegodd: “Dylid canmol pobl a chymuned Aberfan am yr urddas a’r dewrder a ddangoswyd ganddynt byth ers y trychineb.
“Bu’n rhaid iddynt ddioddef loes nad oes modd ei ddychmygu, ond fe wnaethant gynnal ysbryd y gymuned a ffurfio rhwydwaith i gynnal ei gilydd yn y pentref, a oedd o gymorth iddynt oroesi ei dioddefaint.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.