Adam Price

"Ni yw Cymru.
Mae’r dair blynedd diwethaf wedi dangos nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru.
 
Mae Brexit yn brawf fod Prydain yn fethiant.
 
Mae Dyfodol Cymru fel gwlad annibynnol yn bosibl – a bellach yn gwbl angenrheidiol.
 
Fel prif blaid Aros Cymru, bydd Plaid Cymru yn sefyll yn unedig ac yn gadarn yn yr etholiad hwn wrth i ni ymladd dros Gymru a’n lle yn Ewrop.
 
Mae degawdau o esgelustod gan bleidiau San Steffan, Llafur a’r Toriaid, wedi ein gadael ni gyda traean o’n plant yn byw mewn tlodi. Ond ddim rhagor.
 
Yr unig ffordd i ddatrys ein problemau yng Nghymru yw i gymryd rheolaeth o’n dyfodol ni.
 
Os nad ydym ni’n credu gall pethau newid, wnawn nhw fyth.
 
Dewch i ni wneud hon yn etholiad dros ddyfodol Cymru, nid gorffennol Prydain.
 
Dewch i ni ddewis gobaith dros anobaith.
 
Ni yw Cymru."

Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru