Adam Price: y flwyddyn gyntaf

Adam_launch_listicle.png

Mae heddiw yn nodi blwyddyn ers ethol Adam Price yn arweinydd Plaid Cymru. Yn yr amser yma, mae ein plaid wedi mynd o nerth i nerth. Wrth i ni baratoi am ein cynhadledd flynyddol yr wythnos nesaf, ymunwch â ni wrth i ni edrych yn ôl ar rai o lwyddiannau ein plaid ar hyd y flwyddyn ddiwethaf…

1. Plaid yn ennill yma!

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Plaid Cymru wedi ennill mewn cyfres o etholiadau ac is-etholiadau, ac wedi gweld nifer o gynghorwyr ardderchog Plaid Cymru yn cael eu hethol o Rondda (Pontypridd) i'r Bari, o Rydama i Forfa Nefyn, o Lanbadarn i Drelai, ac o Fedwas i Ddinas Powys. Ar draws Cymru, mae pobl yn troi at Blaid Cymru gan mai ni yw’r unig blaid sydd bob amser yn blaenoriaethu buddiannau’r genedl.

2. Curo Llafur mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf yn ein hanes

Yn yr etholiad Ewropeaidd fis mai, bu inni ymladd ymgyrch galed yn sgil gwleidyddiaeth Brydeinig ar frig Brexit. Roedd ein neges yn llwyddiannus a gwelwyd miloedd o bobl yn pleidleisio dros Blaid Cymru am y tro cyntaf, ac fe wnaed hanes wrth i ni guro Llafur mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf yn hanes ein plaid.

3. Arwain y frwydr dros Aros

Wrth i wleidyddiaeth Brydeinig hollti a mynd yn fwy o gawlach nag erioed, mae Plaid Cymru wedi dadlau’n gyson mai fel gwlad annibynnol wrth galon Ewrop mae dyfodol gorau a disgleiriaf Cymru. Rydym wedi arwain y frwydr dros Aros trwy ddod â’r pleidiau sydd o blaid Aros at ei gilydd, dadlau dros Bleidlais y Bobl, a chynnig arweinyddiaeth egwyddorol ym muddiannau’r genedl. Yn ogystal, roedd ein pedwar AS yn rhan o’r achos yn Llys Sesiwn yr Alban a arweiniodd at benderfyniad y Goruchaf Lys ar gais anghyfreithlon Boris Johnson i gau Senedd y DU.

4. Disgwyl dod yn gyntaf yn etholiadau etholaethol a rhanbarthol y Senedd

Cawsom foment hanesyddol arall fis Gorffennaf wrth i Farometer Gwleidyddol Cymru ragdybio ein bod ar y ffordd i ddod yn gyntaf ym mhleidlais etholaethol a rhanbarthol etholiad y Senedd yn 2021. Rydym ar ein ffordd i ffurfio’r llywodraeth nesaf, a phan gwnawn, byddwn yn trawsffurfio ein cenedl a’i gosod ar y llwybr at annibyniaeth.

5. Cefnogaeth i annibyniaeth ar lefel hanesyddol o uchel

Tra’n siarad am annibyniaeth, mae eleni wedi bod yn flwyddyn ardderchog i’r mudiad cenedlaethol, gyda miloedd o bobl yn gorymdeithio dros annibyniaeth yng Nghaerdydd, Caernarfon a Merthyr Tydfil. Ac yn gynharach y mis yma, dangosodd bôl piniwn a gomisiynwyd gennym gan YouGov fod cefnogaeth i annibyniaeth ar ei lefel uchaf erioed – dros 40% – os byddai’n golygu fod Cymru’n gallu aros yn yr UE.

Dim ond 587 diwrnod sydd rhwng heddiw ac etholiad y Senedd. Rydym ar y ffordd i fuddugoliaeth hanesyddol gydag Adam Price fel Prif Weinidog. Bydd ein llywodraeth yn trawsffurfio ein cenedl ac yn gosod Cymru ar y ffordd i annibyniaeth.

A wnewch chi ymuno â ni? Mae angen i bob dinesydd yng Nghymru fod yn rhan o’n tîm, ac i ymuno â ni ar y daith anhygoel hon. Ewch i www.plaid.cymru/ymuno i ymuno â Phlaid Cymru heddiw.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.