Adam Price

Adam Price

Ganwyd Adam Price yng Nghaerfyrddin i deulu löwr a chafodd ei addysgu yn Ysgol Dyffryn Aman a Phrifysgol Caerdydd lle graddiodd gyda BSc yn Economeg. Aeth Adam ymlaen i ddod yn Rheolwr Gyfarwyddwr o Newidiem, ymgynghoriaeth polisi ac economeg y DU a Chyfarwyddwr Gweithredol o’r asiantaeth datblygu economaidd a newid diwylliannol Cymreig, Menter a Busnes.

Roedd yn AS rhwng 2001 a 2010 a chafodd gydnabyddiaeth eang am ei waith ymgyrchu a’i ymdrech i uchelgyhuddo Tony Blair am ei rôl yn rhyfel Irac.

Yn dilyn ei amser yn San Steffan gwobrwywyd ef ag Ysgoloriaeth Fulbright i astudio ym Mhrifysgol Harvard lle astudiodd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus. Fe ddaeth yn Gymrawd yn y Ganolfan ar gyfer Datblygu Rhyngwladol yn y John F. Kennedy School of Government ym Mhrifysgol Harvard.

Cafodd ei benderfyniad i ddychwelyd i wleidyddiaeth reng-flaen ei groesawu gyda brwdfrydedd enfawr.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am Adam

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.