Bydd Asiantaeth Datblygu Cymru i’r 21ain ganrif yn sefydlu Cymru fel canolfan fasnachu

rhunapiorwerth_2-1.jpg

Bydd Plaid Cymru yn ail-sefydlu enw da Cymru fel cenedl fasnachu, cyhoeddodd Gweinidog cysgodol y blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth heddiw.

Wrth siarad â’r gymuned fusnes mewn anerchiad allweddol, cyhoeddodd Rhun ap Iorwerth y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn creu asiantaeth hybu masnach a buddsoddiad newydd, gan adfer brand ADC sydd yn dal yn frand a gydnabyddir ledled y byd.

Cyhoeddodd Rhun ap Iorwerth hefyd y bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cychwyn ar y rhaglen fwyaf ar gyfer ail-adeiladu a welodd Cymru ers datganoli, dan arweiniad Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC). Bydd CSCC yn gorfforaeth gyhoeddus newydd fydd yn cynllunio, cyllido ac yn cyflwyno’r dyheadau a osodir allan yn y Cynllun Buddsoddi Seilwaith Cenedlaethol.

Bydd Plaid Cymru hefyd yn sefydlu Banc Cenedlaethol Cymru i ddarparu cyllid i fusnesau Cymreig i helpu i gau’r bwlch cyllido o £500m y flwyddyn a wynebir gan fusnesau Cymreig, ac i helpu busnesau Cymru trwy gynnig rhyddhad trethi busnes i 83,000 ohonynt, gan gymryd 70,000 allan o drethi yn gyfan gwbl.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth:

“Rwy’n cyhoeddi y bydd llywodraeth Plaid Cymru yn creu asiantaeth hyd-braich newydd i hybu masnach a buddsoddi i Gymru, ADC i’r 21ain ganrif.

“Partneriaeth cyhoeddus-preifat fydd hon, gyda chynrychiolaeth gref o fusnes ar y bwrdd, yn annibynnol ar y Gwasanaeth Sifil ond yn atebol i’r llywodraeth.

“Bydd yn defnyddio brand ADC ar ei newydd wedd – fel Awdurdod Datblygu Cymru i weithio ledled y byd ac ar hyd a lled y DG, i ddenu busnesau newydd i Gymru, i hybu allforion Cymreig i bob cwr o’r byd ac o fewn y DG.”

“Nid ymgais i droi’r cloc yn ôl yw adnewyddu ADC; yn hytrach, bydd yn adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol a dysgu o gamgymeriadau’r gorffennol.

“Bydd yn hwyluso cyflwyno ein cynllun economaidd gartref ac yn ail-sefydlu Cymru fel canolfan adnabyddus a dymunol i fuddsoddi ar lwyfan y byd.

“Rwy’n credu fod y mentrau a ddisgrifiwyd i chi heddiw yn adlewyrchu aflonyddwch Plaid Cymru.

“Yr ydym yn barod ac yn crefu am y cyfle i lywio cyfeiriad newydd i’n cenedl.

“I godi disgwyliadau economaidd Cymru i lefel uwch.

“I dynnu holl sectorau ein gwlad ynghyd fel ein bod oll yn dyheu am yr un canlyniad.

“I ail-sefydlu Cymru fel pwerdy economaidd a diwydiannol er lles ei phobl a’i chymunedau.

“Bydd Plaid Cymru yn rhoi terfyn ar flynyddoedd o reoli dirywiad, a’n nod fydd gwneud y ddegawd nesaf yn ddegawd o ffyniant i Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.