Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno 100% o drydan o ffynonellau adnewyddol

LlyrG.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno 100% o drydan Cymru o ffynonellau adnewyddol, cyhoeddodd Gweinidog Ynni cysgodol y blaid, Llyr Gruffydd. Dywedodd y bydd Plaid Cymru yn cyhoeddi llwybr tuag at gynhyrchu 100% o anghenion trydan Cymru o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035 o fewn 100 diwrnod o lywodraeth Plaid Cymru.

Gwnaeth Gweinidog Ynni cysgodol y blaid, Llyr Gruffydd AC, y cyhoeddiad wrth ymweld â Morlyn Llanw Bae Abertawe, sef y prosiect cynhyrchu ynni cyntaf o’i fath os aiff rhagddo.

Tynnodd Llyr Gruffydd sylw at y ffaith fod Cymru eisoes yn allforiwr net o drydan ond dim ond 10% sy’n dod o ffynonellau adnewyddol. Addawodd godi hynny i 100% erbyn 2035 a chyhoeddi llwybr cynhwysfawr yn amlinellu sut i wneud hyn.

Fel rhan o’r cynllun, dywedodd Llyr Gruffydd y bydd y blaid yn amlinellu targedau ar gyfer pob un sector unigol, mesurau i annog perchenogaeth gymunedol, ac, er mwyn gostwng y defnydd, y rhaglen effeithlonrwydd ynni cenedlaethol mwyaf a welodd Cymru erioed.

Dywedodd Gweinidog ynni cysgodol Plaid Cymru Llyr Gruffydd AC:

“Mae Cymru yn genedl sy’n gyfoethog mewn ynni. Yr ydym yn cynhyrchu bron i ddwywaith cymaint o drydan ag yr ydym yn ddefnyddio, ond mae gormod o hynny yn dibynnu ar losgi tanwydd ffosil. Yr ydym mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y symudiad byd-eang tuag at ynni adnewyddol a mwynhau’r manteision sy’n deillio o hynny – ond ar hyn o bryd, nid ydym yn gwireddu ein potensial.

“O fewn 100 diwrnod cyntaf llywodraeth Plaid Cymru, byddaf yn cyhoeddi llwybr tuag at gynhyrchu 100% o’n hanghenion trydan o ffynonellau adnewyddol, yn rhoi manylion am sut a phryd y bydd pob sector yn cyfrannu at y targed hwn.

“I ddod yn hunan-gynhaliol, bydd angen mwy na dim ond mwy o allu adnewyddol. Bydd hefyd yn mynnu ymdrech rymus i leihau swm yr ynni a ddefnyddir. Fel rhan o’r ymdrech hon, byddwn yn cyflwyno’r rhaglen ôl-osod ehangaf a mwyaf cynhwysfawr a welodd Cymru erioed. Bydd hyn yn creu swyddi, yn hybu’r economi, a bydd yn golygu biliau gwresogi llai ac allyriadau carbon is.

“Bydd rhaglen Plaid Cymru hefyd yn cynnwys cyfoesi rheoliadau adeiladu er mwyn sicrhau gwell effeithlonrwydd. Fe wnawn arwain trwy esiampl gan wneud yn siŵr i ofalu bod adeiladau cyhoeddus yn helpu gyda chynhyrchu ac arbed ynni hefyd.

“Mae’r cynigion Morlyn Llanw, ym Mae Abertawe a mannau eraill yng Nghymru, yn arloesol ac fe allent drawsnewid sector ynni Cymru ac i economi Cymru. Rhaid i ni sicrhau ein bod yn cael cymaint o fudd ag sydd modd o’r prosiectau hyn, gan ofalu bod cymunedau lleol yn elwa ohonynt a bod gweddill y wlad ar ei hennill o ganlyniad.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.